Så här ansöker du om finansiering för ditt lantbruk

Ansök om finansiering behändigt på nätet. Ansökan binder dig inte till att ta emot finansieringen – vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för ditt lantbruksföretag.

 

Så här gör du en ansökan på nätet

 

 • Fyll i en finansieringsansökan i tjänsten op.fi.
  Du kan identifiera dig i tjänsten med OP:s eller en annan banks nättjänstkoder.
 • Våra experter kontaktar dig efter några vardagar.
  När vi behandlar din ansökan bedömer vi ditt lantbruksföretags kreditvärdighet och tar fram en lämplig lösning för dina behov.
 • Vi ger ditt lantbruk en finansieringsoffert.
  Vi räknar ut det bästa finansieringsalternativet för din situation.

Vi ber dig foga de bilagor som behövs till din ansökan

 

För ansökan behöver vi nedan beskrivna bilagor. Det lönar sig att lägga till bilagorna omsorgsfullt – när alla bilagor som behövs finns med i ansökan, kan vi behandla den snabbt.

Lantbruk i bolagsform

 

Det senaste officiella bokslutet och revisionsberättelsen. Om det har gått över 6 månader sedan bokslutet, behövs också en bokföringskörning eller ett mellanbokslut.

 • Om du ansöker om finansiering för en stor investering eller ägarskifte, behöver du en affärsplan samt en lönsamhets- och likviditetsplan som gjorts upp av en utomstående part.
 • Du har också nytta av en månadsspecifik kassabudget samt driftsuppgifter och avtalsbelopp för gården vid behandlingen av ansökan.

Lantbruksidkare eller jordbrukssammanslutning

 

 • Senaste skattedeklaration för jordbruk samt en låneförteckning som du kan skriva ut från bokföringsprogrammet. Om det har gått mer än 6 månader från det föregående bokslutet, är också en mellankörning till nytta.
 • Ekonomisk analys av lantbruk. Om du inte ännu har sänt de uppgifter om ekonomisk analys som vi begärt av dig, kan du lämna dem genom att logga in i tjänsten op.fi.

 

 • Om du ansöker om finansiering för en stor investering eller generationsskifte, behöver du en affärsplan samt en lönsamhets- och likviditetsplan som gjorts upp av en utomstående part.
 • Du har också nytta av en månadsspecifik kassabudget samt driftsuppgifter och avtalsbelopp för gården vid behandlingen av ansökan.