Naiset koneen äärellä

Att grunda eget företag

Funderar du på att grunda ett företag? Vi vill stöda dig på vägen och hjälper dig att komma igång.

Att starta ett eget företag är förknippat med många nya val och alternativ. Vi vill stöda dig på vägen som företagare och när du grundar eget företag. Vi säkerställer att du enkelt och lätt kommer åt att starta affärsverksamheten.

Vi hjälper dig och ditt företag att hålla en sund ekonomi och strävar efter att underlätta din vardag som företagare. Hos oss får du tillgång till de bank- och försäkringstjänster som passar just ditt företag. Vi stöder dig aktivt, och du kan också alltid kontakta oss.

Alla bank- och försäkringstjänster under samma tak

Det lönar sig att så tidigt som möjligt ordna med bank- och försäkringsärendena för ditt nya företag. Din vardag som företagare handlar också om att sköta företagets penningrörelse, du behöver verktyg för anskaffningar och kanaler till elektroniska tjänster. För vardagsrutinerna kan vi erbjuda dig effektiva tjänster som underlättar företagets ekonomiförvaltning.

Att grunda ett företag kräver eget kapital, och ibland kan det också behövas banklån. Vi hjälper dig att hitta de rätta lösningarna för just ditt företags anskaffningar och andra utgifter.

För att din företagsverksamhet ska löpa så riskfritt som möjligt och vardagen ska rulla på trots eventuella tråkiga överraskningar tar vi fram försäkringslösningar som passar just dina och ditt företags behov. Vi stöder dig också när det gäller att förebygga skador och hantera risker.

I takt med att din företagsverksamhet utvecklas, växer och kanske också internationaliseras kan vi också i fortsättningen erbjuda lämpliga lösningar för ditt företag.

Intresserad?

Vi vill gärna höra din affärsidé och skapa en grund för ett starkt partnerskap genast från början av ditt företags verksamhet. Vi är den ledande finansgruppen i Finland och den starkaste banken i Europa – välkommen till oss som företagskund! Ta kontakt med oss och ta modigt ett steg i riktning mot dina drömmar.

En bra affärsidé, en stark vilja att lyckas och intresse för att lära dig nytt hjälper dig att komma igång som företagare.

Välj först bolagsform och gör sedan omsorgsfullt upp en affärsplan som stöder ditt företags mål. Läs hur du grundar ett företag steg för steg:

Kom ihåg att ansöka om startpeng hos TE-byrån innan du grundar företaget. Startpeng kan inte beviljas ett företag som redan har grundats.

Arbets- och näringsministeriets webbplats FöretagsFinland – information, tjänster och verktyg för företag i olika skeden:

Riksomfattande och lokala föreningar för företagare:

Avgiftsfri rådgivning och vägledning för att grunda företag:

Närmare information om finansiering för nya företag:

Patent- och registerstyrelsen sköter bl.a. registreringen av varumärken, patent och företag samt upphovsrätt:

Om du tänker etablera ett aktiebolag, kan du göra det via tjänsten Perusta yritys: