Att bilda aktiebolag

Ett aktiebolag är ett gott val när antalet grundare är fler än en.

Ett aktiebolag är en bolagsform där företagarens och företagets ekonomi skiljs åt från varandra. Det är alltså ett bra sätt att överföra ekonomiskt ansvar från företagaren till företaget, eftersom företagaren ansvarar för sin verksamhet endast med det kapital som han eller hon använt till aktierna, inte med sina tillgångar.

I ett aktiebolag betalar företagaren lön till sig själv och den beskattas som förvärvsinkomst.

En bolagsform för tillväxtföretag

Ett aktiebolag är ett skattemässigt förnuftigt alternativ till företag som eftersträvar tillväxt.  Om företaget har ett stort finansieringsbehov och det behöver kapital, är ett aktiebolag ett gott val. 

Ett aktiebolag är ett fungerande alternativ i synnerhet då risker hänför sig till företagsverksamheten.

Ett aktiebolag ökar trovärdigheten

I fråga om utrikeshandel är ett aktiebolag ett gott alternativ, eftersom aktiebolag som bolagsform väcker förtroende och respekt.

Det är ett lönsamt val också då det finns fler än en grundare eller anställda i företaget. 

Pappersarbete är en del av företagarens vardag

Det är skäl att komma ihåg att ett aktiebolag är förknippat med mer byråkrati än till exempel en firma: det behöver en styrelse och bokföringen är dubbel. 

Det är inte heller lika lätt att lägga ner ett aktiebolag som en firma. Det kan upplösas om företaget delas eller fusioneras med ett annat företag. Även likvidations- och konkursförfarande är sätt att avsluta ett bolag.

Så här bildar du ett aktiebolag

Ett aktiebolag uppkommer då det registreras i PRS handelsregister. För registreringen ska bolaget göra en etableringsanmälan.

Med samma etableringsanmälan kan man anmäla företaget också till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Etableringsanmälan på nätet

Du kan göra en etableringsanmälan på nätet om följande villkor uppfylls: 

  • Aktiekapitalet är noll euro.
  • Aktiernas teckningspris är noll euro.
  • För bolaget räcker det med en bolagsordning i standardformat.

Om ovanstående villkor inte uppfylls ska bolaget etableras på en pappersblankett. I samband med etableringen ska följande information ges: 

  • Aktiebolagets firma, bransch, räkenskapsperiod, hemort och eventuella bifirmor och deras branscher. 
  • Aktieägarnas, den eventuella verkställande direktörens och styrelsemedlemmarnas namn och personbeteckningar.
  • Namn och personbeteckningar i fråga om eventuella revisorer, prokurister eller personer som har rätt att företräda bolaget. 

När de elektroniska underskrifterna är klara och handläggningsavgiften för anmälan (275 euro) har betalats till PRS handelsregister, får du ett FO-nummer för aktiebolaget och ett registreringsnummer för anmälan.

Tjänsten skapar stiftelseurkunden och bolagsordningen för aktiebolaget. 

Gör etableringsanmälan på nätet > 

Etableringsanmälan på pappersblankett

Ett aktiebolag kan bildas också med hjälp av ett färdigt etableringspaket. I paketet ingår alla dokumentmallar, anmälningsblanketter och anvisningar som behövs för att kunna bilda ett aktiebolag. Handläggningsavgiften för en etableringsanmälan på papper är 380 euro.

Läs mer om hur du gör en etableringsanmälan på pappersblankett > 

Att bilda aktiebolag ensam

Man kan också bilda ett aktiebolag ensam, men enligt lagen behövs det minst en ersättare i styrelsen. Det behövs alltid en ersättare när det till styrelsen hör färre än tre ledamöter. 

Vi finns här för dig när du bildar ett företag

Hos oss kan du öppna ett företagskonto för att betala aktiekapitalet. Ta kontakt och kom överens om ett möte. Kom ihåg att ta med dig: 

  • Företagets stiftelseurkunder
  • Styrelsens mötesprotokoll, av vilket framgår olika aktieägares dispositionsrätt till konton  
  • Fullmakt för uträttande av bankärenden för företagets räkning.

Vid samma möte kan du avtala om alla nödvändiga bank- och försäkringstjänster för företaget. En av våra experter kartlägger även ditt behov av begynnelseborgen hos Finnvera samt andra eventuella lån och stöd.

När lönar det sig att ändra firma till aktiebolag? >