Ersättningstjänsten

Gör så här om en skada inträffar:

1. Se skadeanvisningarna i Pohjola Skadehjälpen

Skadehjälpen hittar du på adressen vahinkoapu.pohjola.fi/foretag. Där hittar du också kontaktinformationen för våra samarbetspartner som hjälper dig i skadesituationer.

2. Ansök om ersättning

Logga in på tjänsten op.fi och gå till företagets försäkringar, där du kan göra en skadeanmälan snabbt och enkelt. Du kan alltid anmäla tilläggskostnader i nättjänsten senare. Om du inte har behörighet till företagets försäkringstjänster på op.fi kan du anmäla vissa skador i Skadetjänsten på adressen hae-korvausta.op.fi.

3. Ersättningsbeslut

Vi informerar dig när ersättningsbeslutet är färdigt. Om vi behöver tilläggsinformation, kontaktar vi dig.

Telefontjänsten för försäkringar: 0304 0506

Försäkringstjänsten mån.–fre. kl. 9.00–16.00

Ersättningstjänsten mån.–fre. kl. 8.00–18.00