Ammattiliikenne rekat

Pohjola Försäkring planerar en fusion av A-Försäkring, som tillhandahåller försäkringstjänster för yrkestrafik, med Pohjola Försäkring

Efter reformen beviljas försäkringar av Pohjola Försäkring Ab. Det planerade fusionsdatumet är den 1 april 2020.

Den planerade reformen påverkar inte tjänsterna eller försäkringsvillkoren och kräver inga åtgärder av dig. Telefonnumret 0304 0506 till kund- och ersättningstjänsten förblir oförändrat.

Våra bekanta experter och partner från A-Försäkring hjälper dig också i fortsättningen med dina försäkringar och om en skada inträffar. Koderna för gällande försäkringar och skador förblir oförändrade.

Vi har förnyat våra nättjänster och du kan uträtta försäkrings- och skadeärenden redan nu på webbplatsen op.fi och a-vakuutus.fi. Du hittar anvisningar för skadesituationer och kontaktinformation för våra skadepartner i Pohjola Skadehjälpen på webbplatsen skadehjalpen.pohjola.fi och OP-företagsmobilen.

Finansinspektionen har gett sitt godkännande till fusionen.

Frågor och svar

Varför fusioneras A-Försäkring med Pohjola Försäkring?

A-Försäkrings fusion är en naturlig fortsättning på OP:s varumärkesreform av skadeförsäkringen, där OP Försäkrings namn ändrades till Pohjola Försäkring (1.6.2019). I och med reformen förenklas även bolagets struktur.

Också Europeiska, som fokuserar på reseförsäkringar, har fusionerats med Pohjola Försäkring den 1 november 2019.

När sker reformen?

A-Försäkring fusioneras med Pohjola Försäkring enligt planerna den 1 april 2020. Finansinspektionen har gett sitt godkännande till fusionen.

Hur inverkar reformen på kunderna eller försäkringsavtalen?

Reformen kräver inga åtgärder av kunderna. Den har inte heller någon inverkan på försäkringsvillkoren eller avtalen. Endast namnet på det bolag som beviljar försäkringar ändras till Pohjola Försäkring. A-Försäkrings tjänster förblir även i fortsättningen namnet på tjänstekonceptet för yrkestrafik.

Jag är kund hos A-Försäkring och jag kommer att få en ny bil före fusionen. I vilket bolag ska jag teckna en försäkring?

A-Försäkring beviljar nya försäkringar fram till den 31 mars 2020. Alla försäkringar överförs automatiskt i fusionen till Pohjola Försäkring. Om du har ett paraplyavtal och/eller en samlingsfaktura för fordonsförsäkringar, är det smidigast att teckna en försäkring i A-Försäkring fram till den 31 mars 2020.

Jag är kund hos A-Försäkring. Behöver jag intyg för konkurrensutsättning?

Försäkringsintyg kan skrivas ut på tjänsterna op.fi och a-vakuutus.fi. Vi meddelar Suomen Tilaajavastuu om fusionen, och du behöver inte skicka nya intyg till dem på grund av fusionen.

Jag kör min bil utomlands och jag har ett Green Card (Grönt kort) för trafikförsäkringen. Behöver jag ett nytt Green Card?

Försäkringsbeteckningen ändras inte, men bolaget som beviljar kortet ändras. Vi rekommenderar därför att du beställer ett nytt grönt kort efter den 1 april 2020. Enklast skaffar du det genom att logga in på tjänsten op.fi eller a-vakuutus (välj på sidan Försäkringar Fordonsförsäkringar och klicka på Beställ ett Green Card-intyg).