” ”

A-Försäkringstjänster är ett omfattande tjänstekoncept för yrkestrafikens behov

Vi erbjuder ditt företag den bästa helhetslösningen såväl i fråga om försäkringar som finansiering. Genom oss får du också tillgång till hela OP Gruppens tjänster och förmåner.

Skräddarsydda lösningar för dina behov

OP Gruppens värden – människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans – tar sig uttryck i ett tillförlitligt samarbete och ett okomplicerat sätt att betjäna våra kunder i yrkestrafik. 

Våra experter har specialiserat sig på tjänster för företag och företagare i följande branscher 

  • godstrafik och logistik
  • persontrafik
  • markbyggande
  • skogsmaskins- och maskinföretagande.

Vi erbjuder ditt företag individuellt skräddarsydda lösningar för varje målgrupp och hela OP Gruppens tjänster och förmåner.

En del av den starka OP Gruppen

A-Försäkring Ab fusionerade med Pohjola Försäkring 1.4.2020. I och med fusionen beviljas alla skadeförsäkringar för yrkestrafik av Pohjola Försäkring Ab. Vi har ett nära samarbete med andelsbankerna i OP Gruppen och med OP Företagsbanken för att vi ska kunna erbjuda ditt företag så mångsidiga banktjänster och finansieringstjänster som möjligt utöver skräddarsydda försäkringar. Våra samarbetspartner i pensions- och livförsäkringsärenden är Ilmarinen och OP-Livförsäkrings Ab. Också OP Gruppens kapitalförvaltningstjänster står till ditt företags förfogande.

En lång historia som stöd för yrkestrafiken

Genom årtiondena har A-försäkring varit ett bolag som specialiserat sig på behoven hos bilister och inom yrkestrafik och som identifierar branschernas särdrag.

Automobilisternas Försäkrings Ab inledde sin verksamhet 1932 genom att sälja lagstadgade trafikförsäkringar till yrkeschaufförer. De första frivilliga försäkringarna för tryggande av yrkestrafikens vardag infördes i sortimentet 1935, varefter det utökades årligen. Automobilisternas Försäkrings Ab finansierade även anskaffning av inventarier.

I skadebeskrivningar från 1930-talet syns orosmomenten inom trafiksäkerheten: brådska och oerfarenhet bland förarna beroende på bilbeståndets snabba tillväxt. På 1960-talet ledde förarnas oerfarenhet igen till utmaningar då antalet personbilar i privat ägo i trafiken ökade. Under 1980-talet uppkom en ny term i försäkringsdiskussioner: riskhantering.

Under årens lopp ändrades Automobilisternas Försäkrings Ab till Automobilisternas Ömsesidiga Försäkringsbolag. I slutet av 1980-talet blev A-Försäkring ett inarbetat varumärke. Pohjola-Gruppen köpte A-Försäkring 2002 och bolagsformen ändrades till aktiebolag igen. År 2005 köpte OP Gruppen Pohjola-koncernen, varvid A-Försäkring Ab blev en del av OP gruppen.

Tjänstekonceptet A-Försäkringstjänster samlar den specialkompetens om försäkring av yrkestrafik som vi byggt upp under årens lopp. Specialfordonsinspektörerna, som förstår särdragen för tunga fordon, och de försäljare som specialiserat på yrkestrafik är förtrogna med riskerna för proffs i trafiken och deras försäkringsbehov. Vi vill vara en partner som gör vardagen smidigare för företagare inom yrkestrafik.  

Samarbete med förbund inom yrkestrafik

Vi har också ett nära samarbete med förbund inom yrkestrafik, för att våra produkter och tjänster ska svara mot ditt företags behov också i framtiden.

Som medlem av ett intressebevakningsförbund för företag inom yrkestrafik får ditt företag tillgång till ett nätverk av experter, som känner till branschen för just ditt företag. Medlemmar får också betydande förmåner gällande produkter och premier.

” ”
Fordonsförsäkring för företag
Försäkringar för alla bilar och övriga fordon i ditt företag