Att säkra arbetarskyddet är en liten stor grej

Arbetarskyddet är små stora handlingar i varje arbetstagares vardag. Tillräcklig kompetens, trygga arbetssätt och regelbunden identifiering av faror gör det möjligt att förebygga skador och kontinuerligt förbättra arbetarskyddet. 

Uppmuntra hela din personal att aktivt observera avvikelser och bidra till att arbeta för en säker arbetsmiljö. Genom att förebygga skador tryggar du ditt företags smidighet och besparas från onödiga kostnader.