Kuljetusalan yrittäjällä työt sujuvat, kun kuorma-autovakuutukset ovat kunnossa.

Försäkring för lastbil

Vi erbjuder dig heltäckande skydd för ditt företags lastbilar samt hjälp från våra experter i skadesituationer.
1

Professionella skadeinspektörer till din hjälp

Våra specialfordonsinspektörer på olika håll i Finland är proffs inom inspektion av tunga fordon och arbetsmaskiner. Tack vare den smidiga inspektionsprocessen kan du snabbare återgå till vardagen efter en skada.

2

Smidig hjälp i skadesituationer 24/7 och ett heltäckande nätverk av samarbetspartner

Som kund hos oss har du tillgång till Pohjola Skadehjälpen, där du hittar anvisningar för hur du ska handla vid olika skadesituationer och information om vad försäkringarna ersätter. I Skadehjälpen hittar du också våra samarbetspartner som hjälper dig då en skada har skett.

3

Din egen kontaktperson

Som kund hos oss har du en egen kontaktperson som är specialiserad på yrkestrafikens risker.

Lagstadgade och frivilliga försäkringar för lastbil

I försäkringen för lastbil ingår trafikförsäkring och om du vill också kasko. Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter vid olycksfall personskador på samtliga parter samt en oskyldig motparts skador. Med kasko garderar du dig mot skador som drabbar din lastbil, såsom kollisioner eller stenskott i glasruta.

  Helkasko Delkasko
Trafik Kyllä Kyllä
Stöldförsäkring Kyllä Kyllä
Brandförsäkring Kyllä Kyllä
Djurförsäkring Kyllä Kyllä
Skadegörelseförsäkring Kyllä Kyllä
Rättsskyddsförsäkring Kyllä Kyllä
Vagnskadeförsäkring Kyllä Ei

Dessa merskyddsförsäkringar kan läggas till i din kasko mot en tilläggsavgift:

  Helkasko Delkasko
Bogsertjänstförsäkring Kyllä Kyllä
Glasförsäkring Kyllä Kyllä
Avbrottsförsäkring Kyllä Ei
Finansieringsförsäkring Kyllä Ei
Ansvarsförsäkring för utlandet Kyllä Kyllä
Helkaskoförsäkring för främmande släpvagn Kyllä Kyllä

Finansieringsförsäkring

Till en bilaffär, ett finansieringsbolag och en panthavare eller bilinteckningshavare som antecknats som fordonets ägare betalas ur finansieringsförsäkringen ersättning för skador som hänför sig till fordonet och som avslås i basförsäkringen. Självrisken är den samma som i försäkringen skadan gäller.

Glasförsäkring för lastbil 

Ur glasförsäkringen ersätts skador som uppstått på ditt fordons glasruta då den träffats av ett slag.

Bogsertjänstförsäkring för lastbil

Ur bogsertjänstförsäkringen ersätts till exempel kostnader för bogsering och bärgning, då din färd med den försäkrade dragbilen blir avbruten på grund av fel eller skada.

Avbrottsförsäkring för lastbil

Avbrottsförsäkringen ersätter förlorade dagar i fordonets bruk på grund av vagn-, djur-, skadegörelse-, glas-, brand- och stöldskador för maximalt 40 dygn.  
  
Dagersättningen är beroende på fordonstyp 90–360 euro och självrisken är 1 dag.

Ansvarsförsäkring för utlandet för företagets fordon

Ur ansvarsförsäkringen för utlandet för företagets fordon ersätts skador för tredje parter utanför fordonet, om skadorna uppstår när ditt fordon orsakat en skada när det använts i trafik i länder utanför Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet i Green Card-avtalsländer.

Egendom i fordonet omfattas inte av försäkringen.

Helkaskoförsäkring för främmande släpvagn 

Ur Helkaskoförsäkring för främmande släpvagn ersätts skador på en främmande ägares släpvagn som kopplats till din lastbil, då du enligt gällande lag i en skadesituation skulle vara ersättningsskyldig.

Försäkring för lastbil ger skydd då det händer i trafiken

Du kan gardera dig mot skador som drabbar ditt företags lastbilar med en kasko, som ersätter fordonets skador då föraren själv är skyldig till skadan, om det är oklart vem som är den skyldiga eller när skadan orsakas av naturkrafter. Kaskoskyddets omfattning kan väljas så att den motsvarar dina behov.

  • Omfattande ‭kasko ‬gäller i regel i Europa eller i Green Card-avtalsländer.  ‬
  • Kaskon gäller förutom fordonet även fordonets utrustning och fast monterade tilläggsapparater. 
  • Ur omfattande kasko ersätts det egna fordonets skador också när skadans orsak förblir okänd eller då skadan orsakas av naturkrafter.

Pris på Försäkring för lastbil med offertbegäran

Premien för Försäkring för lastbil påverkas av flera faktorer, bland annat företagets riskklass, bransch, bolagsform och fordonets egenskaper. Begär en offert så sammanställer vi tillsammans en helhet som passar för ditt företags behov och du får ett pris på försäkringen. En begäran om offert binder dig inte till något.

” ”
Fordonsförsäkring för företag
Försäkringar för alla bilar och övriga fordon i ditt företag
Kuljetusalan yrittäjä iloisesena ja hymyillen työssään, tietäen että kuljetusvakuutus on kunnossa.
Varutransportförsäkring för företag
Ersätter skador som drabbar varan under transport.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.