” ”

Lastförsäkring

Skydda ditt lyfttjänstföretag i händelse av skadeståndsskyldighet.

En täckande försäkring för lyfttjänstföretag

Ur lastförsäkringen ersätts skador på lasten som ska lyftas.

Skräddarsytt skydd

Försäkringen skräddarsys enligt din lyftmateriel - för såväl lastbilar, bil- och mobilkranar som arbetsmaskiner. 

Experter i din tjänst

Om en skada inträffar kan du lämna hanteringen av ersättningsärendet till oss och utan bekymmer styra företagets resurser till dess kärnverksamhet.

Med lastförsäkringen tryggar du kontinuiteten i företagsverksamheten

Ditt lyfttjänstföretag kan råka i ersättningsansvar, om lasten som ska lyftas råkar skadas i anknytning till lyftuppdraget. Ersättningsansvaret bestäms enligt gällande rätt om skadeersättning. Lastförsäkringen ger skydd i händelse av en skada på lasten och erbjuder ditt företag hjälp med utredningen av skadan.

Lastförsäkringen är avsedd för lyfttjänstföretag, till exempel företag som idkar lyftverksamhet med bil- eller mobilkran. Lastförsäkringen kan också beviljas lastbilar som försetts med lastkran.

Vad ersätts ur lastförsäkringen?

Ur lastförsäkringen ersätts sakskador som drabbar varan som ska lyftas samt kostnader för att avvärja och begränsa skadan. Ersättningens maximibelopp fastställs utifrån det högsta värdet på den last som ska lyftas på en gång.

Om en skada inträffar kan din affärsverksamhet förorsakas stor skada, om företaget självt måste ersätta skadan och reda ut olika ansvars- och ersättningsfrågor.

Då du tecknar en lastförsäkring hos oss utreder vi för din räkning huruvida ditt företag är ansvarigt för skadan och förhandlar med den som yrkar på ersättning. Vi sköter och ersätter en rättegång, om ersättningsärendet blir föremål för domstolsbehandling.

Exempel på en skadehändelse som ersatts

Ett lyfttjänstföretag lyfte med en bilkran byggmaterial upp på ett hustak. Chauffören hade inte surrat lasten tillräckligt bra, varvid byggmaterialet vid lyftningen föll i marken och skadades så att det blev oanvändbart. Lastförsäkringen ersatte byggmaterialet enligt dagsvärdet. Självrisken drogs av från ersättningen.

Hur tecknar jag en lastförsäkring för mitt företag?

Lämna dina kontaktuppgifter via knappen nedan så får du en offert på en lastförsäkring. Experterna hos Pohjola Försäkring har en omfattande branschkännedom och av dem får du närmare information om innehållet i försäkringen och om premien. Vid behov kan vi skräddarsy en lastförsäkring för företagets särskilda behov.

När vi har fått din begäran om offert kontaktar vi dig och sätter tillsammans ditt företags försäkringsärenden i skick!

Yrityksen ajoneuvovakuutus autoille ja ajoneuvoille.
Fordonsförsäkring för företag
Försäkringar för alla bilar och övriga fordon i ditt företag
Kuorma-auton kuljettajat keskustelevat iloisesti kuorma-auton luona tietäen, että heidän kuorma-autovakuutukset ovat kunnossa.
Försäkring för lastbil
Vi erbjuder dig heltäckande skydd för ditt företags lastbilar samt hjälp från våra experter i skadesituationer.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.