” ”

Case: Köpman värdesätter direkthet och smidighet i försäkringsärenden

Min kontaktperson var den första som kunde förklara innebörden i försäkringserbjudandet på ett vardagligt språk, säger Jyri Metsälä, köpman för K-Rauta Vantaanportti.

Företagande är en välfungerande livsstil för mig, berättar Jyri Metsälä, som är köpman för K-Rauta Vantaanportti. Han har varit företagare sedan 2014.

– I början undrade jag om man vänjer sig vid att alltid vara på jobbet. När jag hade vant mig förstod jag vad som menas med företagande som livsstil. Det är ett sätt att leva. Privatlivet och företagandet överlappar varandra, och för mig fungerar det mycket bra.

Coronapandemin tog fart i Finland våren 2020, då köpmannen förberedde järnhandeln inför en hektisk sommarsäsong. Pandemin påverkade olika branscher på mycket olika sätt redan från början. I järnhandeln märktes pandemin i människornas ökade intresse för hemmet, eftersom utlandsresorna minskade och möjligheterna att utöva fritidsintressen minskade.

– Jag var 27 år gammal när jag började som köpman, så jag har inga erfarenheter av lågkonjunkturen på 1990-talet eller finanskrisen 2008. Situationen var mycket speciell i början av coronan, eftersom man inte kunde förutse framtiden. Vi kunde dock mycket snabbt ta till oss den nya situationen och anpassa verksamheten för att säkerställa både trygg handel och tillgången på varor. 

Jyri Metsälä blev företagare via Keskos köpmansutbildning. 

– När jag började på utbildningen, insåg jag att hade jag hittat hem. Under utbildningen lärde jag känna framtida kollegor och förstod att K-köpmännen är mycket likasinnade människor. I företagandet uppskattar jag att utvecklingen utgår från kunderna, och att jag har ansvar och frihet. 

Vad gäller risker tror Metsälä på heltäckande försäkringsskydd och att försäkringsbolaget är en partner som kan det här med riskhantering.  

– Själv vill jag genom försäkringar vara beredd på även så kallade sällsynta händelser, eftersom sådana kan inträffa både i företaget och i privatlivet. Jag försöker även hålla mitt försäkringsskydd relativt heltäckande och med åren tycker jag att jag har fått ihop ett bra paket.

Samarbetet med Pohjola Försäkring började på ett mycket välbekant sätt, det vill säga genom att konkurrensutsätta försäkringarna. 

– Pohjola Försäkring skiljde sig från de andra genom att min kontaktperson var den första som på vardagsspråk kunde förklara för mig vad försäkringsofferten avser. Jag fick offerter från andra men jag förstod inte vad jag skulle få om jag accepterade allt. Det är viktigt att en säljare förstår och tydligt kan förklara vad det är hen säljer. 

I samarbetet uppskattar Metsälä framförallt direktheten. Det gäller både nättjänsterna och kommunikationen. 

– Jag önskar inte årliga kontakter, men om någonting händer så vill jag att allt flyter på utan komplikationer och att jag för egen del snabbt får ärendet överstökat. Det har även att göra med att anmälan i ersättningstjänsten är lätt att fylla i eller att jag när som helst kan ringa min kontaktperson, som känner mig och mitt företag väl. 

Silmälasipäinen nainen nauraa huolettomasti, tietäen että terveysturva ylläpitää työhyvinvointia.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.