” ”

Case: Transportföretaget Weeman tryggar sina anställda och fordon med heltäckande försäkringar

Pohjola Hälsomästartjänsten som ingår i Hälsoskydd påskyndar vården. Enligt transportföretaget Weeman har tjänsten bidragit till att minska långa frånvaroperioder, eftersom man har kunnat få vård utan att köa.

Transportföretaget Kuljetus Weeman Ky från Kuopio är inriktat på transport av kalla och djupfrysta livsmedel. Det grundades år 1998 och leds av två bröder, Roni och Janne Weeman. Utöver transport erbjuder företaget sina kunder också lagerhållnings- och distributionstjänster.

Med närmare 100 anställda och bilar som rullar på vägarna dygnet runt, är det inte så konstigt att det händer ett och annat.

– På trånga lossningsplatser händer det att man stöter samman med byggnader eller andra fordon, berättar företagaren Roni Weeman.

Weeman har därför velat ta heltäckande försäkringar för såväl sina anställda som den rullande materielen. Han kunde inte låta bli att slå till när OP:s försäkringsförsäljare för ett par år sedan erbjöd ett mångsidigt paket.

De anställda har ett försäkringsskydd som är bättre än det lagstadgade

Utöver de lagstadgade försäkringarna för yrkestrafik – trafikförsäkring och olycksfallsförsäkring – har Weeman också tecknat försäkringar som lämpar sig väl för företagets behov, nämligen fordons- och ansvarsförsäkringar. Man har velat ge se anställda ett skydd som är bättre än det lagstadgade och därför tagit ut Extra Hälsoskyddatt täcka sjukkostnader.

– I synnerhet de äldre anställda uppskattar den här förmånen. Pohjola Hälsomästartjänsten har fungerat bra i situationer där man har varit tvungen att bedöma en anställds arbetsförhet och hänvisa personen till rätt slags vård, berättar Weeman och fortsätter:

– Jag tror att vi genom den här tjänsten har lyckats förebygga längre perioder av sjukfrånvaro, då man har fått vård i tid utan det långvariga köande som man måste räkna med inom den offentliga vården.

Tjänsten har varit till nytta också då vi har varit tvungna att bedöma arbetstagares lämplighet för andra uppgifter om arbete i den tidigare rollen av olika skäl inte längre lyckas.

Weeman berättar att försäkringen betalar sig, eftersom sjukfrånvaron minskar när bedömningen görs i tillräckligt god tid.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.