Kaksi yrittäjää iloisina hoitamassa yrityksen asioita tietäen, että vakuutukset on kunnossa.

Försäkringar för företagare

Som företagare behöver du vissa obligatoriska försäkringar och frivilliga försäkringar beroende på verksamhetens natur. Trygga din och familjens utkomst och kontinuiteten i företaget.
1

Allt i skick på ett smidigt sätt

Via oss får du smidigt alla nödvändiga och frivilliga försäkringar.

2

Personlig kundtjänst

Tillsammans med våra experter säkerställer du att alla operativa risker beaktas tillräckligt. Vid behov får du enkelt kontakt med oss.

3

Digitala tjänster 24/7

Du kan när som helst kolla vad ditt försäkringsskydd omfattar. Om skadan är framme får du genast hjälp av Pohjola Skadehjälpen och kan snabbt ansöka om ersättning.

Vilka är företagarens viktigaste försäkringar?

Försäkringar för företagare ger dig och din familj skydd om till exempel en sjukdom eller ett olycksfall överraskar eller om det värsta händer och du omkommer. En del av försäkringarna för företagare är obligatoriska. Om du anställer arbetstagare till ditt företag är försäkringsskyldigheten mer omfattande.

Den viktigaste försäkringen för företagare är pensionsförsäkringen, dvs. FöPL-försäkringen, som är obligatorisk för nästan alla företagare och med vars hjälp du skyddar din inkomst i olika livssituationer. Håll din egen arbetsinkomst för din FöPL-försäkring uppdaterad, eftersom den ligger till grund för beräkningen av den dagpenning som du erhåller till exempel om du blir sjuk.

Om ditt företag har anställda, hör pensionsförsäkringen för arbetstagare ArPL, den lagstadgade arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen samt grupplivförsäkringen för anställda till arbetsgivarens obligatoriska försäkringar för arbetstagare. Arbetsgivaren betalar även arbetslöshetsförsäkringspremier för sina anställda.

Våra experter berättar gärna om företagarens viktigaste försäkringar och om vad försäkringarna för företagare ersätter. Du hittar mer information om företagens obligatoriska försäkringar genom att klicka på länkarna nedan. 

Förbered dig på en arbets- och olycksfall på fritiden

Förebyggandet är det bästa sättet att minska olyckor, men trots det kan allt möjligt hända i arbetet och på fritiden. Olycksfallsförsäkringen för företagare omfattar olycksfall som inträffar i arbetet samt yrkessjukdomar. Försäkringen ersätter dina sjukvårdskostnader och tryggar dina inkomster på så sätt att du kan fokusera på att bli frisk i lugn och ro. Olycksfallsförsäkringen för företagare och de ersättningar som betalas ur den baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Dina anställda skyddas däremot av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, som likaså baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. I samband med arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen debiteras även grupplivförsäkringspremierna för arbetstagare. Du kan utvidga försäkringen både för företagare och för arbetstagare till att omfatta även olycksfall på fritiden.  

 
  A

Komplettera ditt försäkringsskydd med andra försäkringar för företagare

Med de andra försäkringarna för företagare kan du gardera dig till exempel mot sjukdomar eller invaliditet. Att förbereda sig är särskilt viktigt, eftersom ett insjuknande eller ett olycksfall alltid har en inverkan på företagets verksamhet. Försäkringarna möjliggör bland annat en snabb tillgång till vård, vilket stöder en snabb återhämtning och återgång till arbetet.

Med en sjukförsäkring för företagare får du vård snabbt

Hälsoskydd är en sjukförsäkring för företagare med hjälp av vilken du kan gardera dig mot överraskande vårdkostnader vid sjukdomar och olycksfall. Med försäkringen säkerställer du att du får snabbt vård om du blir sjuk eller skadar dig. Försäkringen underlättar också din vardag, för våra läkarpartner kan fakturera oss direkt för de kostnader som försäkringen ersätter.

Reseskydd för företag är en nödvändig försäkring för företagare, om du gör arbetsresor I Finland eller utomlands. Försäkringen kan skräddarsys enligt dina behov och ersätter de kostnader som uppkommer till exempel på grund av avbeställning.

Ur invaliditetsförsäkringen får du ersättning, om du på grund av sjukdom eller olycksfall blir bestående arbetsoförmögen. Ur försäkringen kan också betalas dagpenning under en period av övergående arbetsoförmåga. Den här försäkringen för företagare ger dig ekonomiskt skydd i den förändrade situationen.

Skydd vid allvarlig sjukdom tryggar dina inkomster, om du insjuknar eller skadar dig allvarligt. Ur försäkringen utbetalas den skattefria engångsersättning du själv valt upp till 100 000 euro  så fort en diagnos har ställts. Skyddet vid allvarlig sjukdom täcker 11 allmänna allvarliga sjukdomar i Finland, en allvarlig skada till följd av olycksfall eller om du avlider till följd av en ersättningsgill sjukdom eller ett olycksfall.

En livförsäkring ger trygghet åt den försäkrade företagarens eller arbetstagarens närstående och hjälper dem ekonomiskt över det värsta. Livförsäkringsersättningen kan användas till exempel för att amortera lån eller för att täcka andra utgifter i hushållet. Som företagskund hos OP kan du nu teckna en livförsäkring med bara några få klickningar i op.fi.

Räkna ut premien och teckna på nätet

Tilläggsskydd för pensionstiden

Den individuella pensionsförsäkringen för företagare lämpar sig särskilt för ensamföretagare som vill komplettera den lagstadgade FöPL-försäkringen för företagare. Den är ett smidigt sätt att samla extra inkomster för pensionstiden. Då du tecknar en pensionsförsäkring för företagare hos oss, hjälper vi dig att göra upp en plan för betalning av premierna för försäkringen och placering av besparingarna. Försäkringen skräddarsys alltid för varje försäkrad persons behov.

Företagaren behöver ofta även företagsförsäkringar

Om ditt företag äger till exempel fordon, fastigheter eller annan egendom, behöver du utöver försäkringar för företagare också andra företagsförsäkringar.

Med en ansvarsförsäkring skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt. Den är den vanligaste företagarförsäkringen och nödvändig för nästan alla företag. Ansvarsförsäkringar ger ekonomisk trygghet då ditt företags verksamhet eller en felaktig produkt i ditt företag har förorsakat skador. Då du funderar på vilken ansvarsförsäkring som är den lämpligaste för ditt företag, lönar det sig att beakta riskerna i anslutning till de produkter eller tjänster som du tillhandahåller och din bransch. Ansvarsförsäkringen är den vanligaste företagarförsäkringen för den är nödvändig för nästan alla företag.

I stället för enskilda försäkringar som tryggar lösöret och verksamheten i företaget kan du teckna ett enkelt och omfattande försäkringspaket, det vill säga Företagsettan. Företagsettan lämpar sig utmärkt också för nya företagare!

Vi går gärna igenom alla dina försäkringsbehov och hjälper dig att välja de lämpligaste företagarförsäkringarna för dig. Lämna oss dina kontaktuppgifter med offertbegäran så berättar vi mer. Du får alla försäkringar för företagare som du behöver från Pohjola Försäkring. Livförsäkringen och pensionsförsäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.

Håller du på att starta ett företag?

Kaksi naista ja mies kahvilan pöydässä käymässä läpi toiminimen vakuutuksia.
Försäkringar för firma
Med försäkringar för firmaföretagare tryggar du din verksamhet i händelse av skador.
Försäkringar för ett nystartat företag
Vilka är de viktigaste försäkringarna för ett nystartat företag? Läs mer!
Försäkringar för tillväxtföretagare
Överväger du att utvidga företagsverksamheten? Läs om vilka försäkringar som är viktigast för tillväxtföretagare.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.