Autamme sinua valitsemaan tarpeisiisi sopivat yrittäjän vakuutukset.

Försäkringar för företagare

Försäkringarna för företagare ger dig skydd, om till exempel en sjukdom eller ett olycksfall överraskar. Genom att kombinera försäkringar samt de tjänster som främjar hälsa och arbetsförmåga får du ett lämpligt försäkringsskydd för dig och dina anställda.

Vad är de obligatoriska försäkringarna för företagare?

Företagaren ska se till att försäkra sig själv och sina anställda. Den viktigaste försäkringen för företagare är pensionsförsäkringen, dvs. FöPL-försäkringen, som är obligatorisk för nästan alla företagare och med vars hjälp du skyddar din inkomst i olika livssituationer. Håll din egen arbetsinkomst för din FöPL-försäkring uppdaterad, eftersom den ligger till grund för beräkningen av den dagpenning som du erhåller till exempel när du blir sjuk.

Om ditt företag har anställda, tillhör pensionsförsäkringen för arbetstagare ArPL, den lagstadgade Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen samt grupplivförsäkringen för anställda till de obligatoriska försäkringarna för arbetstagare. Arbetsgivaren betalar även arbetslöshetsförsäkringspremier för sina anställda. 

Förbered dig på en arbets- och olycksfall på fritiden

Förebyggandet är det bästa sättet att minska olyckor, men trots det kan allt möjligt hända i arbetet och på fritiden. Olycksfallsförsäkringen för företagare omfattar olycksfall som inträffar i arbetet samt yrkessjukdomar. Försäkringen ersätter dina sjukvårdskostnader och tryggar dina inkomster på så sätt att du kan fokusera på att bli frisk i lugn och ro. Olycksfallsförsäkringen för företagare och de ersättningar som betalas ur den baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Dina anställda skyddas däremot av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, som likaså baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. I samband med arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen debiteras även grupplivförsäkringspremierna för arbetstagare. Du kan utvidga försäkringen både för företagare och för arbetstagare till att omfatta även olycksfall på fritiden.  

Komplettera ditt försäkringsskydd med andra försäkringar för företagare

Med de andra försäkringarna för företagare kan du gardera dig till exempel mot sjukdomar eller invaliditet. Att förbereda sig är särskilt viktigt, eftersom ett insjuknande eller ett olycksfall alltid har en inverkan på företagets verksamhet. Försäkringarna möjliggör bland annat en snabb tillgång till vård, vilket stöder en snabb återhämtning och återgång till arbetet.

  • Hälsoskydd är en sjukkostnadsförsäkring som är ett kompletterande skydd till  olycksfallsförsäkringen för företagare och ersätter undersöknings- och vårdkostnader för sjukdomar och olyckor. Med hjälp av den försäkrar du dig om att du snabbt får god vård även då du insjuknar. De läkare som vi samarbetar med fakturerar oss direkt de kostnader som försäkringen ersätter.
  • Reseskydd för företag är en nödvändig försäkring för företagare, om du gör arbetsresor I Finland eller utomlands. Försäkringen kan skräddarsys enligt dina behov och ersätter de kostnader som uppkommer till exempel på grund av avbeställning.
  • Ur invaliditetsförsäkringen får du ersättning, om du på grund av sjukdom eller olycksfall blir bestående arbetsoförmögen. Ur försäkringen kan också betalas dagpenning under en period av övergående arbetsoförmåga. Den här försäkringen för företagare ger dig ekonomiskt skydd i den förändrade situationen.
  • Skydd vid allvarlig sjukdom tryggar dina inkomster, om du insjuknar eller skadar dig allvarligt. Ur försäkringen utbetalas den skattefria engångsersättning du själv valt upp till 100 000 euro  så fort en diagnos har ställts. Skyddet vid allvarlig sjukdom täcker 11 allmänna allvarliga sjukdomar i Finland, en allvarlig skada till följd av olycksfall eller om du avlider till följd av en ersättningsgill sjukdom eller ett olycksfall.
  • En livförsäkring kompletterar det lagstadgade skyddet och hjälper den försäkrades anhöriga att klara sig i en krissituation. Livförsäkringen kan också fungera som tilläggssäkerhet för företagslån.

Yrittäjän sairausvakuutuksella varmistat nopean hoitoon pääsyn

Terveysturva on yrittäjän sairausvakuutus, jonka avulla voit varautua sairauksien ja tapaturmien hoidon aiheuttamiin yllättäviin kustannuksiin. Vakuutuksella varmistat, että saat nopeasti apua sairauden tai tapaturman yllättäessä. Vakuutus myös helpottaa arkeasi, sillä lääkärikumppanimme voivat laskuttaa vakuutuksesta korvattavat kulut suoraan meiltä.

Terveysturva korvaa sairauksien ja tapaturmien tutkimus- ja hoitokuluja sekä täydentää samalla yrittäjän tapaturmavakuutuksen antamaa turvaa. Lääkärikumppanimme ovat sitoutuneet nopeaan hoitoon, jotta toipuisit työkykyiseksi mahdollisimman pian.

Yrittäjän sairastuminen tai tapaturma vaikuttaa aina yrityksen toimintaan. Varsinkin, jos yrittäjä on samalla yrityksensä ainut työntekijä. Nopea hoito mahdollistaa silloin nopean toipumisen ja töihin paluun.

  • Yrityksen Matkaturva on tarpeellinen yrittäjän vakuutus, jos teet työmatkoja Suomessa tai ulkomailla. Vakuutus on muokattavissa tarpeidesi mukaan ja korvaa hoitokulujen esimerkiksi peruuntumisen aiheuttamia kuluja.
  • Työkyvyttömyysvakuutuksesta saat korvauksen, mikäli jäät sairauden tai tapaturman vuoksi pysyvästi työkyvyttömäksi. Vakuutuksesta voidaan maksaa myös päivärahaa ohimenevän työkyvyttömyyden ajan. Tämä yrittäjän vakuutus tuo taloudellista turvaa muuttuneessa tilanteessa.

Lisäturvaa eläkepäiville

Yrittäjän yksilöllinen eläkevakuutus sopii erityisesti yksinyrittäjille ja yrityksille, kun halutaan täydentää yrittäjän lakisääteistä YEL-vakuutusta. Se on järkevä ja joustava tapa kerätä lisätuloa eläkeajalle. Eläkevakuutus on sijoitus, jonka maksut joustavat ja käytössäsi on laaja sijoituskohteiden valikoima. Kun hankit yrittäjän eläkevakuutuksen meiltä, autamme sinua tekemään suunnitelman vakuutukseen maksettavista maksuista ja säästöjen sijoittamisesta. Vakuutus räätälöidään aina jokaisen va­kuutetun tarpeeseen sopivaksi.

Käymme mielellämme vakuutustarpeesi läpi ja autamme valitsemaan sinulle sopivimmat yrittäjävakuutukset. Jätä yhteystietosi tarjouspyynnön kautta ja kerromme lisää. Saat kaikki tarvittavat vakuutukset yrittäjälle Pohjola Vakuutuksesta! Henkivakuutuksen ja eläkevakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy. 

Företagaren behöver ofta även företagsförsäkringar

Om ditt företag äger till exempel fordon, fastigheter eller annan egendom, behöver du utöver försäkringar för företagare också andra företagsförsäkringar. Vi erbjuder utöver enskilda försäkringar även försäkringspaket som inkluderar de försäkringar som behövs för att trygga företagets lösegendom och kontinuiteten i verksamheten.