Yrittäjän eläkevakuutus kuva_

Pensionsförsäkring för företagare

Med en individuell tilläggspension kan du säkerställa att du får pensionen du förtjänar.

Ett flexibelt sätt att samla utkomst för pensionstiden

Pensionsförsäkringen är en placering som kompletterar grundtryggheten som FöPL-försäkringen ger. Betalningarna är flexibla, och du har tillgång till ett brett spektrum av placeringsobjekt.

Ger företaget skattefördel

Försäkringspremierna är avdragsgilla i ditt företags beskattning; de räknas inte som lön till den försäkrade, och därför betalas inte heller några lönebikostnader för dem.

Individuellt försäkringsskydd

Pensionsförsäkringen skräddarsys enligt ditt företags behov. För försäkringen upprättas alltid bl.a. en betal-, placerings- och pensionsplan, och förmånstagarna bestäms.

Pensionsförsäkring för företagare kompletterar den lagstadgade FöPL-försäkringen

Som företagare sköter du själv ditt pensionsskydd genom att ta en företagarpensionsförsäkring, dvs. en FöPL-försäkring. Den tryggar din utkomst då du går i pension eller blir sjuk och inte längre kan arbeta.

Den lagstadgade pensionen för företagare grundar sig på premierna för FöPL-försäkringen, som du som företagare betalar för arbetsinkomsten du har angett. På grund av FöPL-premiens storlek anger många en arbetsinkomst som understiger den verkliga inkomsten, varvid också pensionen stannar på en låg nivå.

Förändringarna i pensionssystemen som har genomförts har sänkt pensionsnivåerna och höjt pensionsåldern. Detta är en delorsak till att den lagstadgade delen av pensionen inte längre kan erbjuda levnadsstandarden man är van vid.

Den individuella pensionsförsäkringen för företagare är avsedd för ensamföretagare och företag som vill komplettera den lagstadgade FöPL-försäkringen för företagare. En frivillig pensionsförsäkring för företagare är ett vettigt och flexibelt sätt att samla tilläggsinkomster för pensionstiden.

En frivillig pensionsförsäkring tryggar företagarens pensionstid

Företagarpensionen som betalas ut FöPL-försäkringen är ofta liten i förhållande till inkomsterna man fått som företagare. Många företagare har kommit fram till att man behöver en frivillig pensionsförsäkring som kompletterar det lagstadgade pensionsskyddet.

Då du i tid har tryggat ditt pensionsskydd, kan du förbereda dig inför företagsverksamhetens slut då du pensionerar dig. Om du till exempel måste avstå från ditt företag till ett oväntat lågt försäljningspris, får du ändå trygghet av en frivillig pensionsförsäkring för företagare och säkerställer en tillräcklig inkomstnivå för din pensionstid.

Den frivilliga pensionsförsäkringens fördelar för företagaren:

  • Du får tillräckliga regelbundna inkomster också efter din karriär som företagare. Den pension som utbetalas på basis av en frivillig pensionsförsäkring påverkar inte beloppet av den lagstadgade arbetspensionen.
  • Du tryggar din egen och dina närmastes utkomst i händelse av dödsfall eller arbetsoförmåga. Till tilläggspensionen för företagare hör också en livförsäkring, som täcker pensionsbesparingarna till 100 %.
  • Man kan betala upp till 8500 euro om året till tilläggspensionsförsäkringen för företagare utan att betalningarna anses utgöra lön till den försäkrade företagaren. Denna pensionsbetalning är avdragsgill i företagets beskattning.
  • I motsats till vad är fallet med många andra placeringsformer tas ingen skatt ut på intäkterna från pensionsförsäkringen, utan du får som pensionär pensionsbesparingarna till fullt belopp som förvärvsinkomst.

Hur placerar jag med hjälp av OP-företagspensionsförsäkringen?

Då du köper en pensionsförsäkring för företagare hos OP, hjälper vi dig att föra upp en plan för betalning av beloppen till försäkringen och att placera besparingarna. Pensionsförsäkringen skräddarsys alltid för varje försäkrad persons behov. Det lönar sig att tänka på sitt eget pensionsmål och dimensionera inbetalningarna till pensionen enligt detta.

Då betalningarna flexar, kan du anpassa dem till din egen och ditt företags situation: under ett gott år kan du placera större belopp, under dåliga år mindre eller ingenting alls. Besparingens värde fastställs utifrån de försäkringspremier som betalats och värdeutvecklingen för de valda placeringsobjekten. Du kan också fritt göra ändringar utan att avkastningen som ackumuleras beskattas som överlåtelsevinst.

Du har många placeringsobjekt att välja av, och avkastningen från dessa ökar på sikt ditt sparbelopp. Du kan också överlåta valet av placeringsobjekt till experter. Följ med hur besparingen utvecklas och sköt dina placeringar bekvämt i vår nättjänst.

Belöna och engagera anställda

Du kan också använda pensionsförsäkringen som en del av den totala lönen och på det sättet engagera exempelvis enskilda nyckelpersoner till ditt företag. Pensionsförsäkringen är ett utmärkt sätt att erbjuda en anställd en värdefull förmån utan att avstå från ägandet i företaget eller utan att mottagaren mister en stor del av förmånen som skatter, som fallet är vid resultatlön.

OP-gruppensionsförsäkringen är en tilläggspensionslösning som man kan erbjuda en viss personalgrupp, och som företagare kan du också själv delta i arrangemanget.

 

Lämna dina kontaktuppgifter genom att klicka på knappen nedan, så får du en offert på en tilläggspensionsförsäkring. Våra experter hjälper gärna vid valet av placeringsobjekt - på det här sättet försäkrar du dig om att du får bästa möjliga avkastning på en lämplig risknivå för de utbetalda arvodena. Du får också mer information om den individuella pensionsförsäkringen för företagare samt om FöPL-försäkringen och deras premier.

YEL-vakuutus
Lagstadgad pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL
FöPL-försäkring för företagare utgör grunden för din utkomst när du går i pension eller behöver socialskydd.
Ryhmäeläkevakuutus kuva_
Gruppensionsförsäkring
Komplettera det lagstadgade pensionsskyddet för dig själv och personalen och gör det möjligt att flexibelt gå i pension.

Det lönar sig att teckna FöPL-försäkring så snart du börjar arbeta som företagare.

Hos oss får du också en FöPL-försäkring för företagare av vår partner Ilmarinen.

Med FöPL-räknaren på Ilmarinens webbplats kan du enkelt se hur din arbetsinkomst påverkar premien för FöPL-försäkringen. Du kan också jämföra hur de alternativa betalningssätten påverkar premien för pensionsförsäkringen för företagare. Med FöPL-räknaren får du bästa möjliga uppskattning av din FöPL-försäkringspremie, ditt pensionsbelopp samt FPS:s sjukdagpenning, grunddagpenning, föräldradagpenning och inkomstrelaterade dagpenning. Du får också mer information om arbetspensionsförsäkringen för företagare av experterna på OP!

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.