” ”

En välmående arbetsgemenskap är en fördel för alla

En frisk personal är en investering i företagets framtid. Varje anställd som mår bra främjar kontinuiteten i affärsverksamheten och utvecklingen av den. De anställda hålls friska då de är nöjda med arbetet och då arbetsbördan samt omständigheterna är i ordning och motivationen är i skick.

Företagshälsovård

Vi tror på förebyggande företagshälsovård. Försäkra dig om att din företagshälsovårdsleverantör stöder hanteringen av arbetsförmågan vid ditt företag. Du kan komplettera den lagstadgade företagshälsovården med våra frivilliga personförsäkringar.

Snabb återgång till arbetet

Olika sjukdomar och skador kan förorsaka betydande och bestående men för arbetsförmågan. Med våra försäkringar garanterar du att du snabbt får vård. Med våra frivilliga personförsäkringar utvidgar du skyddet för din personal också vid sjukdomsfall och  olycksfall på fritiden.

Då man snabbt får vård är det lättare att bli återställd och återgå till arbetet. För att säkerställa en smidig vårdkedja och snabb återgång till arbetet rekommenderar vi att du alltid söker vård direkt hos någon av våra läkarpartner.

Företagarens hälsa och ork

Företagarens eget välbefinnande kommer ofta först på andra plats efter företagsverksamheten. Långa arbetsdagar belastar och stressen för företagsverksamheten tynger. Överskatta inte dina krafter och undervärdera inte ditt försäkringsbehov.

Olycksfallsförsäkringen för företagare är avsedd för företagare och yrkesutövare, som inte omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Försäkringen skyddar också vid yrkessjukdomar. Se till att din FöPL-årsinkomst är på rätt nivå.

Silmälasipäinen nainen nauraa huolettomasti, tietäen että terveysturva ylläpitää työhyvinvointia.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Mies näppäilemässä kassakonetta kahvilassa, jossa yrittäjän vastuuvakuutus on hoidettu.
Sjukförsäkring för företagare
Trygghet i fall företagaren blir sjuk eller skadas
Nainen laittaa pyöräilykypärää päähänsä ja on huoleton, koska hänellä on työtapaturmavakuutus.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.