Lakisääteinen_työterveyshuolto

Att stödja arbetsförmågan och företagshälsovården

Den lagstadgade företagshälsovården ger sällan alla de verktyg som behövs för att stödja arbetsförmågan och därför kompletterar allt fler företag i Finland företagshälsovårdstjänsterna för sina anställda med frivilliga försäkringslösningar.

I en bra företagshälsovård ingår också hälsovård som identifierar risker i anslutning till arbetsförmågan samt ett smidigt samarbete mellan företaget och företagshälsovården. Att stödja arbetsför-mågan är samverkan mellan olika parter. Sirpa Arffman, försäkringschef, Pohjola Försäkring

Företagshälsovården är i Finland obligatorisk enligt lag, dvs. arbetsgivaren är skyldig att ordna företagshälsovård, om företaget har en enda anställd. Målet för den lagstadgade företagshälsovården är att förebygga hälsoolägenheter som förorsakas av arbetet och att stödja arbetstagarens arbetsförmåga.

Över 90 % av de finländska företagen har emellertid ordnat utöver företagshälsovård också sjukvårdstjänster för att stödja personalens hälsa och arbetsförmåga. Därför ställs också frågan om man anser att den lagstadgade företagshälsovården inte är ett tillräckligt skydd för de anställda?

För att företagshälsovården ska motsvara behoven och målen i ditt företag, så lönar det sig att planera tjänsterna enligt dem. Den lagstadgade företagshälsovården utgör en god grund, men den ger sällan alla de verktyg som behövs för att stödja arbetsförmågan.

Olika sjukdomar hos de anställda förorsakar cirka 80 % av sjukfrånvaron i ett företag, vilket innebär att det är förnuftigt att i tid identifiera risker i anslutning till arbetsförmågan.

I hälsovård som identifierar risker i anslutning till arbetsförmågan beaktas övergripande både plötsliga sjukdomars och långtidssjukdomars inverkan på dina anställdas hälsa och arbetsförmåga.

Fördelar med sjukvårdstjänster för dina anställda

  • påskyndar behandlingsstarten och ger en smidigare återgång till arbetet
  • regelbunden uppföljning av eventuella långtidssjukdomar i företagshälsan främjar en god terapeutisk balans och hjälper till att behålla en bättre arbetsförmåga.

Fördelar med sjukvårdstjänster för företaget

  • uppföljning av sjukfrånvaron och insättning av tidiga stödåtgärder för arbetsförmågan underlättas
  • företagshälsovårdens möjligheter till stödjande av återgång till arbetet effektiveras

Komplettera den lagstadgade företagshälsovården med Pohjola Försäkring's personförsäkringar

Vi rekommenderar att du kompletterar dina företagshälsovårdstjänster med Omfattande Hälsoskydd, som täcker sjukvård som ges och undersökningar som görs av specialläkare. Då säkerställer du en snabb och högkvalitativ vårdkedja samt visar dina anställda att företaget vill satsa på arbetsförmågan och hälsan nu och i framtiden. Också försäkringar för arbets- och fritid lönar det sig att sätta i skick så att de stödjer helhetslösningen.

Yrittäjän tapaturmavakuutus_kuva
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
Terveysturva yrityksen sairauskuluvakuutus kuva_
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.