Työntekijä tekee hyvinvointikartoitusta tabletilla

Utveckling av arbetshälsa – Så här kommer du igång

Hur personalen mår får man bara reda på genom att fråga. Utveckla arbetshälsan med kunskap.

Arbetshälsa är ett paket bestående av arbete samt arbetets meningsfullhet, trygghet, hälsa och välbefinnande. Arbetshälsan påverkar bl.a. hur man orkar med arbetet. Om de anställda mår bra, läggs inte tid och energi på att reda ut frågor som är irrelevanta med tanke på arbetet.

Alla ansvarar för att klimatet på arbetsplatsen är positivt, för den egna arbetsförmågan och för att upprätthålla yrkeskompetensen. Som arbetsgivare är du skyldig att sörja för gott ledarskap, likabehandling av dina anställda, en säker arbetsmiljö och utvecklingen av arbetshälsan.

Välbefinnandet i arbetet kan utvecklas på många sätt

Du kan påverka arbetshälsan genom bland annat genom att fästa uppmärksamhet vid arbetsklimat, förbättring av dina anställdas yrkesmässiga kompetens och vid gott och motiverande ledarskap. Arbetshälsan kan förbättras genom att utveckla arbetsförhållandena, möjliggöra en verksamhet som stödjer och upprätthåller arbetsförmågan och ha en företagshälsovård av hög kvalitet.

Ett bra sätt är att med hjälp av en personalenkät direkt fråga personalen vad de tycker är betungande och sedan koncentrera sig på att utveckla dessa delar.

Vad är utveckling av arbetshälsan i praktiken?

1. Arbetshälsa är en del av den vanliga vardagen och dagligt ledarskap. Var uppmärksam på vägval, handlingssätt, kommunikation och organiseringen av arbetet. Låt personalen vara med och påverka!

2. Det är värt att investera i arbetshälsa, eftersom den inte bara ger kostnadsbesparingar utan samtidigt också är en produktionsinsats. Arbetshälsan är kopplad till sjukfrånvaro och förtida pensionering, produktivitet, kundnöjdhet och kreativitet - det vill säga i praktiken till företagets resultat.

3. Den närmaste chefens arbete är utmanande. Ge tid för problemen och stötta chefsarbetet.

4. Flexibilitet lönar sig – för alla!

5. Försök gemensamt att komma bort från det gamla. Allt kan inte fortsätta som förr.

6. Hitta egna sätt för ditt företag att utveckla arbetshälsan. Allt passar inte för alla. Testa och be personalen ge feedback.

7. Skaffa ett stödnätverk. Börja med ett pensions- och skadeförsäkringsbolag och företagshälsovården.

Terveysturva yrityksen sairauskuluvakuutus kuva_
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijöille_kuva
Gruppolycksfallsförsäkring
Skydda din personal mot olycksfall på fritid.