Taksikuski kuljettamassa asiakasta, tietäen että vakuutusasiat ovat kunnossa.

Risker och försäkringar i taxibranschen – bekanta dig med försäkringar för din bransch genom exempel

En ny taxiföretagare kan ha svårt att veta vilka försäkringar man behöver ha och vilka situationer försäkringarna ersätter. På den här sidan finner du exempel på situationer som ersätts ur försäkringar för taxiföretagare.


Taxiförsäkring

Taxiföretagare som tecknat en taxiförsäkring beviljas allra oftast ersättningar för kollisionsskador i trafiksituationer. Dessutom är taxibilarna ofta utrustade med en betalterminal och ifall den går sönder kan taxiföretagare beviljas ersättningar såtillvida självrisken överskrids.

De här bägge situationerna ersätts ur en helkaskoförsäkring, medan den minst omfattande delkaskoförsäkringen inte ersätter dem. Ur trafikförsäkringen ersätts vid trafikolyckor personskador samt den oskyldiga partens skador. Därför lönar det sig att teckna en bilförsäkring som garanterar ett heltäckande skydd. Största delen av taxiföretagarna väljer också glas- och avbrottsförsäkring samt avbrottsförsäkring för maskinhaveri som komplement till sin kaskoförsäkring.

Nedan går vi genom ett par åskådliggörande exempel på hur en taxiförsäkring skulle ersätta skador och händelser i olika situationer.

Exempel 1: parkerad i en parkeringshall

Taxiföretagaren har en vanlig arbetsdag som taxiförare och det blir dags för lunchpaus. Taxiföretagaren parkerar sin taxi på tredje våningen i parkeringshallen och låser bilen. Efter lunchen återvänder hen till taxin. Medan hen var borta har en stöld ägt rum. Då hen närmar sig taxin observerar hen att bilens sidoruta är alldeles krossad och betalterminalen har försvunnit ur bilen, trots att den inte var lämnad synlig.

Enligt polisen utspelade sig händelserna enligt följande: En okänd person bröt sig in i taxin genom att söndra sidorutan. Personen försökte i några repriser starta fordonet men misslyckades. Slutligen nöjde hen sig med att stjäla betalterminalen och flydde platsen via trappan. 

I ovannämnda situation skulle försäkringens ersättningar gå enligt följande: Efter självrisken skulle bilförsäkringens stöldförsäkring ersätta den söndriga sidorutan, sakförsäkringen i Yrkestrafiksextra skulle ersätta den stulna betalterminalen och avbrottsförsäkringen skulle ersätta kostnaderna för ersättningsbilen för den tid sidorutan repareras. 

Exempel 2: Kollision med ett djur

Taxiföretagaren kör hem en kund då en älg plötsligt springer över vägen. Det finns ingen tid för att väja och bilen träffar älgen. Till följd av kollisionen går vindrutan sönder och taxin får en stor buckla i framändan vilket leder till att motorn blir obrukbar. Taxiföretagaren får ändå skatta sig lycklig för hen och kunden besparades allvarligare skador. Till följd av händelsen är taxiföretagaren tvungen att låta bogsera taxin till en verkstad och kunden får beställa en annan taxi för att ta sig hem.

I ovannämnda situation skulle en helkasko-bilförsäkring ersätta allt förutom dagarna då taxin inte är körduglig. Närmare bestämt skulle djurförsäkringen ersätta de skador älgen förorsakade till bilen och bilräddningsförsäkringen skulle ersätta bogseringen av taxin samt kundens skjuts hem med en annan taxi. Ur en avbrottsförsäkring skulle de dagar då taxin repareras ersättas. 

Yrkestrafiksextra

Rentav 86 % av våra kunder som arbetar som taxiföretagare litar på försäkringen yrkestrafiksextra.

Följande har varit de mest allmänt förekommande situationerna då taxiföretagare fått ersättningar ur yrkestrafiksextra:

  • Företagarens egna mobil faller och går sönder
  • Inre haverier på apparater för förmedling av körningar och navigatorer
  • Bilens interiörklädsel som blivit nedsmutsad under taxitransport

Nedan går vi genom ett par åskådliggörande exempel på hurdana skador och händelser en yrkestrafiksextra kunde ersätta i olika situationer.

Exempel: Att följa kunden hem 

Taxiföretagaren kör hem kunden från ett butiksbesök. Kunden letar i sin butikskasse efter kvittot på uppköpen då hen råkar välta kassens innehåll på bänken i taxin.  Blåbärssaftburken i butikskassen går sönder och fläckar ner bilens baksäten.  

Vid destinationen ber kunden taxiföretagaren följa hen till dörren eftersom det är halt ute. Taxiföretagaren och kunden kommer ända till dörren, men då halkar taxiföretagaren varpå de bägge faller omkull. Till följd av det här skadas kunden och måste uppsöka ett sjukhus några gånger för att låta vårda sin vrist.

I ovannämnda situation skulle en yrkestrafiksextra-försäkring ersätta kostnaderna för rengöring av taxins inredning samt kostnaderna förorsakade av att kunden skadade sig. 

Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring

Utöver bilförsäkring och yrkestrafiksextra skaffar taxiföretagare ofta även en olycksfallsförsäkring. Eftersom taxiförare ofta är på vägen är risken att råka ut för olika bilkollisioner och andra bilolyckor högre än hos vanliga privatpersoner. Särskilt nattetid eller efter ett långt skifte kan tappande av koncentrationen leda till farliga situationer. 

Å andra sidan beror 90 % procent av korttids arbetsfrånvaro på sjukdomar och inte sjukdomar, och även olycksfallsskador beror ofta på någon sjukdom. Utöver en olycksfallsförsäkring lönar det sig att överväga en sjukkostnadsförsäkring, ifall man vill säkra de anställdas skydd och goda vård.

Vi beviljar till Finlands Taxiförbunds medlemsföretagare, företag och deras anställda sjukkostnadsförsäkring alltså Hälsoskydd som gruppförmån. För att beviljas förmånen ska taxiföretagaren ha arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, olycksfallsförsäkring för företagare samt frivillig olycksfallsförsäkring i Pohjola Försäkring.

Ur en företagares perspektiv kan en sjukkostnadsförsäkring vara ett bra alternativ även på grund av att företagare har längre frånvaroperioder än genomsnittet för anställda, även om företagare enligt Fpa har färre frånvaroperioder än genomsnittet för anställda.

Exempel: Axel som blivit öm

Taxiföretagaren har kört långa taxiskiften i 20 år, men hen har alltid suttit i en dålig ställning under körandet. Ofta är hens överkropp vid sittande framskjuten, vilket har lett till att axlarna småningom har börjat bli ömma. 

Till sist börjar smärtan störa körandet och taxiföretagaren besluter sig för att gå till en läkare. Hos läkaren undersöks axlarna grundligt. Utifrån undersökningarna konstateras rotatorkuffsyndrom i axeln, för vilket läkaren ordinerar en behandlingsperiod fysioterapi och en kur smärtmedicin. 
 
I ovannämnda situation skulle en omfattande Hälsoskyddsförsäkring ersätta mottagning hos allmänläkare, undersökningar, smärtmedicin och fysioterapeutisk behandlingsperiod, innehållande högst 10 behandlingar.

FöPL-försäkring

Vid insjuknande kan en taxiföretagare ansöka om dagpenningsförmån från Fpa. Då hen har en FöPL-försäkring kan hen få den redan efter en sjukdag. Dagpenningens belopp beror på FöPL-arbetsinkomstens belopp.

Taxiföretagare tillbringar en stor del av sitt liv i samma ställning bakom ratten, vilket kan leda till att stöd- och rörelseorganen så som nedre delen av ryggen kan bli överbelastade. Enligt Fpa lyftes mest FöPL-dagpenning under 2020 just på grund av frånvaro från arbetet till följd av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Ändringarna i taxilagen 2021 

2021 trädde nya ändringar i regleringen av taxilagen i kraft, utifrån vilka regleringen av taxibranschen gjordes strängare. Från och med början av maj det året ska varje taxi ha en taxiskylt. 

Från första september 2021 ska kunderna före inledandet av taxiresan dessutom informeras om antingen priset eller på vilka grunder det bestäms. 

Således kan priset för en taxiresa avtalas på förhand eller så kan det bestämmas enligt sträckan och tiden. Ifall priset bestäms enligt sträckan och tiden ska taxin vara utrustad med en taxameter.

Taxiföretagare – begär pris med en offertförfrågan

Oavsett om du är en ny eller lite mer erfaren taxiföretagare är vi alltid beredda att hjälpa till med att kartlägga försäkringsbehoven och att välja lämpliga försäkringar. Kontakta oss genom offertförfrågan nedan så hjälper våra experter dig finna de lämpligaste försäkringarna för ditt taxiföretag.

Vill du ha en offert på försäkringar för taxibranschen? Lämna kontaktinformationen för ditt företag så tar vi snart kontakt!

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren. FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.