Teman för företagsförsäkringar

Försäkringar utgör en viktig del av varje företags historia och tillväxt. Täckande och rätt dimensionerade företagsförsäkringar tryggar affärsrörelsen, företagets egendom och företagets personal om en skada inträffar. 

Pohjola Försäkring är den ledande skadeförsäkraren i Finland. Som partner inom riskhantering erbjuder vi våra kunder ett mångsidigt och täckande försäkringsskydd oavsett företagets storlek och bransch. 

På den här sidan har vi samlat mångsidig information om företagsförsäkringar och behovet av försäkringar i olika skeden av företagets livscykel. Läs mer och begär offert! 

 

Tutustu oman toimialasi vakuutuksiin 

 

Kaksi naista ja mies kahvilan pöydässä käymässä läpi toiminimen vakuutuksia.
Försäkringar för firma
Med försäkringar för firmaföretagare tryggar du din verksamhet i händelse av skador.
Aloittava yrittäjä on tyytyväinen saatuaan uuden yrityksensä vakuutukset kuntoon.
Försäkringar för ett nystartat företag
Vilka är de viktigaste försäkringarna för ett nystartat företag? Läs mer!
” ”
Obligatoriska försäkringar för företagare och företag
Försäkringar för tillväxtföretagare
Överväger du att utvidga företagsverksamheten? Läs om vilka försäkringar som är viktigast för tillväxtföretagare.