Den skadeanmälan som du söker har tagits ur bruk

Du kan anmäla en skada och ansöka om ersättningar genom att logga in i Skadetjänsten med dina bankkoder.

Om du har rätt till företagets försäkringar i nättjänsten eller om du söker ersättning från en försäkring som du tecknat personligen, logga in i tjänsten op.fi.

Instruktioner för hur du ska handla i skadesituationer och ansöka om ersättning får du i Pohjola Skadehjälpen.
Skadetjänsten är en tjänst där Pohjola Försäkrings företagskunder kan lämna skadeanmälningar. I Skadetjänsten går det lättare och snabbare att anmäla skador och ansöka om ersättningar än någonsin. Du kan använda tjänsten med telefon, pekplatta och dator. Tjänsten finns på svenska, finska och engelska.