” ”

Digitalt försäkringskort

Det digitala försäkringskortet är en tjänst som sammanställer de viktigaste försäkringsskydden för arbetstagare på ett och samma ställe och ger arbetstagaren anvisningar i händelse av sjukdom eller olycksfall
1

Snabbare återhämtning och återgång till arbetet

Vid sjukdoms- och olycksfall styrs arbetstagaren genast till den lämpligaste samarbetsläkaren och till sådan vård som omfattas av försäkringen.

2

Anvisningar och information enkelt till arbetstagaren

Läkarbesöket underlättas då anvisningar och försäkringsuppgifter lätt kan överblickas i försäkringskortet.

3

Pohjola Försäkrings kundförmån

Du får avgiftsfritt tillgång till det digitala försäkringskortet, om ditt företag har tecknat personförsäkring.

Arbetstagaren får enkelt information om försäkringar och anvisningar för läkaren

Vid sjukdomar och olycksfall hittar arbetstagaren på försäkringskortet behändigt arbetsgivarens anvisningar för situationen. På försäkringskortet finns också de försäkringsuppgifter som ska visas upp på läkarstationen för fakturering. Återhämtningen och återgången till arbetet påskyndas, eftersom arbetstagaren vid sjukdoms- och olycksfall snabbt kommer till rätt plats för vård.  

Det digitala försäkringskortet är avsett för personalen hos Pohjola Försäkrings kundföretag, där arbetsgivaren har tecknat till exempel en arbetsolycksfallsförsäkring eller Hälsoskydd. Det digitala försäkringskortet finns alltid med i telefonen, förutsatt att länken har sparats. 

Hur kan jag ta i bruk det digitala försäkringskortet?

Anvisningar för arbetsgivaren

  1. Du kan ta i bruk det digitala försäkringskortet i tjänsten op.fi. Det är möjligt att identifiera sig med nätbankskoderna för alla inhemska banker. För att kunna skapa ett kort behövs fullmakter till personförsäkringar i nättjänsten. Då du loggat in i nättjänsten för försäkringar klicka i Försäkringar och skador på länken Digitalt försäkringskort.  Om ditt företag har Hälsoskydd, kontrollera att uppgifterna om de anställda är uppdaterade innan du börjar göra försäkringskortet. Du kan enkelt göra ändringarna i nättjänsten i avsnittet Försäkringar.
  2. I det digitala försäkringskortet finns färdigt valda vissa försäkringar. Du kan ändra och lägga till gällande försäkringar och du kan också ge egna anvisningar, exempelvis hur en sjukfrånvaro anmäls.
  3. Då du publicerat kortet, bildas för kortet en länk, som du kan dela till dina arbetstagare exempelvis med e-post, sms eller på intranet.

I slutet av den här sidan finns en färdig meddelandebotten, som du kan använda om du vill, då du delar kortlänken till dina arbetstagare.

Anvisningar för arbetstagaren

  1. Öppna med telefonen den länk till det digitala försäkringskortet som du fått av din arbetsgivare, om du har fått länken med e-post eller som sms. Om länken finns i intranet, skicka länken först till dig själv till den e-post som du använder i din telefon.
  2. Spara länken i din telefons webbläsare bland bokmärken eller hemmenyn. Försäkringskortet är en webbplats som öppnas i din telefons Internetwebbläsare.
  3. Då du insjuknar eller skadar dig, läs de anvisningar som passar din situation och agera i enlighet med dem. Du får snabbt god vård och återhämtar dig snabbt tillbaka till vardagen.
  4. Genom det digitala försäkringskortet ser du uppgifter om de personförsäkringar som din arbetsgivare tillhandahåller. Visa upp uppgifterna hos läkaren för faktureringen.

 

Det digitala försäkringskortet är tillgängligt endast på finska.

 

” ”
Pohjola Riskhanteringstjänsten
Ett verktyg som är avsett för hela arbetsgemenskapen, med vilket du förbättrar arbetarskyddet och försnabbar informationsgången.
Nainen laittaa pyöräilykypärää päähänsä ja on huoleton, koska hänellä on työtapaturmavakuutus.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Silmälasipäinen nainen nauraa huolettomasti, tietäen että terveysturva ylläpitää työhyvinvointia.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.

Hej!

Vår arbetsolycksfallsförsäkring är i Pohjola Försäkring. Med försäkringen kommer ett försäkringskort, som du kan använda elektroniskt via din telefon. Här får du en länk till försäkringskortet: [foga här en länk till företagets försäkringskort]. Spara länken till kortet i din telefon bland bokmärken eller i hemmenyn.

Använd försäkringskortet, om du insjuknar eller skadar dig. Genom försäkringskortet får du enkelt anvisningar, om vilken läkare du ska besöka och information om vad försäkringen ersätter. Visa hos läkaren genom försäkringskortet uppgifter om försäkringen för faktureringen.

[Du kan till meddelandet också foga följande, om företaget har frivilliga personförsäkringar.] Genom kortet ser du också andra personförsäkringar, såsom vårdkostnadsförsäkringen i Hälsoskydd, som ersätter kostnader som förorsakas av sjukdomar. Mer detaljerade uppgifter om ersättningar ser du också genom försäkringskortet.

Spara länken i din telefon och läs mer om kortet. Mer information om försäkringskortet finns på adressen op.fi/digivakuutuskortti.