” ”

Företagets försäkringsfakturor

På den här sidan hittar du våra svar på de vanligaste frågorna om företagets försäkringsfakturor. Du kan sköta faktureringsärenden för företagsförsäkringar även i nättjänsten för försäkringar.

Hur kan jag börja använda nättjänsten för företagsförsäkringar?

Du kan börja använda tjänsten op.fi för skötseln av ditt företags försäkringsärenden när du har ingått ett avtal om digital kommunikation. Det gör du enkelt på nätet. Observera att den som undertecknar avtalet för digital kommunikation ska ha rätt att underteckna avtal på företagets vägnar.

Läs mer i tjänsten op.fi 

Ingå avtal om digital kommunikation

Läs mer anvisningar nedan

På den här sidan har vi samlat anvisningar för fakturering av försäkringar för företag.

Hur uppdaterar jag företagets adress?

Du meddelar enklast ändringar i post- och besöksadressen genom att logga in i tjänsten op.fi.

Företagets nya post- eller besöksadress uppdateras tyvärr inte hos oss via FODS eller posten, utan företagskunder måste själva meddela oss de ändrade uppgifterna.

Vi har fått feladresserad post. Hur ska vi göra?

Om posten inte är adresserad till dig eller ditt företag, kan du skriva “feladresserat” på kuvertet och lämna det i närmaste postlåda. Posten får inte öppnas.

Posten delar ut oöppnade brev till rätt adress eller returnerar dem till avsändaren för utredning av den nya adressen.

Hur beställer jag nätfakturor på företagets försäkringar?

Du kan meddela ditt företags uppgifter för nätfakturering per e-post till adressen verkkolasku(a)pohjola.fi.

Uppgiften om nätfakturering uppdateras automatiskt i ditt företags kunduppgifter inom cirka en vecka från meddelandet, och därför kan du få ännu den senaste fakturan på papper. Efter det får du fakturorna som nätfakturor.

Hur kan fakturan ser ut?

(Fakturaexempel bara på finska.)

Jag håller på att fakturera Pohjola Försäkring. Vart ska jag sända fakturan?

Var får jag en kopia av fakturan om den har försvunnit?

Logga in i tjänsten op.fi och skriv ut en kopia av fakturan i uppgifterna för försäkringen i fråga eller sänd ett meddelande till oss i avsnittet Kundtjänst. Du kan också ringa vår kundtjänst, tfn 0303 0303.

Hur får jag förlängd betalningstid på företagets försäkringsfaktura?

Logga in i tjänsten op.fi och sänd ett meddelande i avsnittet Kundtjänst före fakturans förfallodag. I meddelandet ska du uppge försäkringens avtalsbeteckning, fakturabelopp och ursprunglig förfallodag samt önskad betalningsdag. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

Vad händer om mitt företag inte kan betala försäkringspremien?

För en obetald faktura sänder vi en betalningspåminnelse 14 dagar efter förfallodagen.

För frivilliga försäkringar sänder vi ett meddelande om uppsägning om betalningspåminnelsen inte har betalats i tid. I meddelandet anges det sista datumet för betalning av fakturan, varefter den obetalda försäkringen upphör. Efter att försäkringen har upphört sänder vi en slutfaktura för den tid försäkringen varit i kraft.

Lagstadgade försäkringar (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen och trafikförsäkringen) avslutas inte trots att de är obetalda, utan de går till utsökning.

Varför finns det dröjsmålsränta och påminnelseavgifter på fakturan?

Om du har betalat ditt företags tidigare försäkringsfaktura efter förfallodagen, debiteras på följande faktura dröjsmålsränta på tiden mellan förfallodagen och betalningsdagen.

Det uppkommer även avgifter för betalningspåminnelser. Om de inte har betalats i samband med fakturan, överförs de till nästa faktura. På fakturan finns uppgift om från vilken tidigare faktura kostnaderna har överförts.

Vad ska jag göra om fakturan har överförts till en indrivningsbyrå eller till utsökning?

Om försäkringsfakturan har överförts på goda grunder, det vill säga premien har inte betalats till oss inom utsatt tid, kan du avtala om betalningen av fakturan med indrivningsbyrån eller utsökningen.

Kan jag betala försäkringspremierna i flera poster?

Du kan betala försäkringspremierna för ditt företag i en post eller fördela dem på 2, 3, 4, 6 eller 12 poster. Om du vill betala försäkringspremierna i 12 poster, ska ditt företag ha ett nätfakturaavtal.

Om du vill ändra posternas storlek, logga in i tjänsten op.fi och sänd ett meddelande i avsnittet Kundtjänst före förfallodagen för följande faktura. Ange i meddelandet försäkringsavtalets nummer och antalet önskade premieposter.

Kan jag betala försäkringspremierna för mitt företag med OP-bonus?

Privatkunder samlar OP-bonus och därför kan man inte betala försäkringspremier för företag med dem.

OP-bonus är OP Gruppens förmån för Andelsbankernas ägarkunder. Den samlas för bank-, kapitalförvaltnings- och/eller försäkringsärenden som ger rätt till bonus.

Behöver du betalningstid för en försäkringsräkning?

Ta kontakt med Pohjola Försäkrings kontaktperson eller skicka oss ett meddelande genom att logga in på op.fi.

I meddelandet ska du uppge försäkringens avtalsbeteckning och fakturabelopp samt den ursprungliga och den önskade betalningsdagen.

Gäller försäkringen om jag har betalat slutfakturan för en försäkring som upphört?

Försäkringen sätts inte automatiskt i kraft på nytt i och med att slutfakturan betalas.

Vi ber dig kontakta vår kundtjänst, tfn 0303 0303 eller din kontaktperson hos Pohjola Försäkring för att säkerställa att försäkringsskyddet är i kraft.

Ska jag betala en faktura som kommit tidigare, trots att jag sade upp försäkringen för företaget?

Om du har sagt upp försäkringen sänder vi en ersättande faktura med nya uppgifter, och den tidigare fakturan behöver inte betalas.

Vänligen observera att du inte kan säga upp en försäkring per telefon. Vi behöver alltid ett skriftligt meddelande om uppsägning som sänds antingen med ett meddelande genom op.fi eller per papperspost.

Vilken faktura ska jag betala om jag får många likadana för en och samma försäkring?

Om det sker ändringar i försäkringsavtalet, sänder vi en korrigerad försäkringsfaktura på försäkringarna.

Ändringar av försäkringsavtal innebär exempelvis att man gör ändringar i ett existerande försäkringsskydd, lägger till en ny försäkring eller gör ändringar i beloppen för försäkringsfakturan.

På den korrigerade fakturan sägs att den ersätter den tidigare fakturan för samma faktureringsperiod. Vi ber dig betala den senaste fakturan med den här uppgiften.

Du observerar väl att ditt företag till följd av en ändring kan få flera fakturor med samma eller närliggande förfallodagar. Det här beror på att en korrigerad faktura får en ny förfallodag, varvid också fakturan för följande faktureringsperiod kan ingå i samma betalning.

Kan jag betala försäkringspremierna för en arbetsolycksfallsförsäkring i flera rater?

Du kan betala försäkringspremierna för ditt företag i en rat eller fördela dem på 2, 3, 4, 6 eller 12 rater.

Om du vill ändra antalet rater ska du logga in i tjänsten op.fi och skicka ett nätmeddelande till oss under Försäkringar > Person > Välj försäkringsgren > Nytt meddelande. I ditt meddelande ska du ange försäkringsavtalets nummer och hur många betalningsrater du vill ha. Vi beaktar ändringen av antalet betalningsrater senast från början av nästa försäkringsperiod.

Hur ska jag gå till väga om jag vill ändra den preliminära lönesumman för arbetsolycksfallsförsäkringen?

Om du vill ändra den preliminära lönesumman för arbetsolycksfallsförsäkringen ska du logga in i tjänsten op.fi och anmäla den nya preliminära lönesumman under Försäkringar > Person > Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring > Anmäl preliminära löner. Du kan meddela företagets totala lönesumma. 

Om du vill anmäla lönerna enligt yrkestitel ska du logga in i tjänsten op.fi och skicka ett nätmeddelande till oss under Försäkringar > Person > Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring > Nytt meddelande eller ringa till vår kundtjänst på telefonnummer 0100 5335.

Om du vill göra ändringar efter att vi har skickat en försäkringsfaktura syns ändringarna inte ännu på denna faktura. Du kan betala fakturan som du fått på förfallodagen i normal ordning. Beroende på ändringen skickar vi en tilläggsfaktura, beaktar ändringen i kommande rater eller betalar tillbaka en del om du har betalat för mycket.

Här kan du se ett exempel på hur fakturan kan se ut.

Måste jag betala en faktura på 14 euro för trafikförsäkringen, trots att jag sade upp försäkringen genast efter att jag tecknat den?

Minimipremien för trafikförsäkringen är 14 euro. Den här försäkringspremien täcker exempelvis premieskatt, och den tas ut under försäkringens giltighetstid i vilket fall som helst.

Har inte försäkringen för ett fordon som sålts upphört, när det fortfarande kom en faktura på den?

Troligen är det så att ägarbytet inte har uppdaterats hos oss från Traficom och att fakturan därför har skickats. Meddela oss när du har sålt fordonet så kontrollerar vi uppgifterna hos Traficom och avslutar försäkringen i enlighet med om det är fråga om ett fordon som ingår i registret. Logga in i tjänsten op.fi och sänd ett meddelande i avsnittet Kundtjänst eller ring vår kundtjänst, tfn 0303 0303.

Om det är fråga om ett oregistrerat fordon eller en arbetsmaskin, sänd en skriftlig begäran om uppsägning med ett meddelande i tjänsten op.fi eller per post.

Ska betalningspåminnelsen också betalas, trots att den ursprungliga fakturan redan är betald?

Det tar några bankdagar för en betalning att registreras och därför har vi hunnit sända betalningspåminnelsen innan betalningen kommit in på vårt konto.

Vänligen kontrollera att referensnumret och kontonumret på betalningen är korrekta.

Om du har betalat den ursprungliga fakturan med korrekta uppgifter innan vi skickat påminnelsen, är påminnelsen obefogad.

Om betalningen har fel referensnummer hittas inte rätt försäkring och då skickas en betalningspåminnelse om en öppen faktura. Om du har betalat fakturan med fel referensnummer, och pengarna inte har återbetalats på ditt företags konto inom några dagar, ber vi dig kontakta vår kundtjänst, tfn 0303 0303. Vänligen ta fram betalningsuppgifterna innan du ringer, så reder vi ut situationen.

Fakturan är felaktig, där är fel försäkring eller något annat att reklamera. Vad ska jag göra?

Vi ber dig alltid kontakta oss om du lägger märke till felaktigheter i försäkringsuppgifter eller fakturor.

Logga in i tjänsten op.fi och sänd ett meddelande i avsnittet Kundtjänst. Berätta i meddelandet vilken försäkring ärendet gäller och vilken uppgift som är felaktig. Du kan också ringa vår kundtjänst, tfn 0303 0303.

Får jag en kreditnota när det har gjorts ändringar i försäkringen?

Vi skickar i regel inga kreditnotor. Ditt företag får en ändringsfaktura eller en ny faktura som ersätter den tidigare fakturan. På fakturan finns uppgift om att den ersätter en tidigare faktura.

Hur får jag inkommande pengar direkt på kontot, om mitt företag har fått en betalningsanvisning?

Vi sänder en betalningsanvisning för den inkommande penningförsändelsen till den Andelsbank som ligger närmast ditt företag, om vi inte har ditt företags kontonummer.

Du kan meddela oss kontonumret genom att logga in i tjänsten op.fi och sända ett meddelande i avsnittet Kundtjänst. Du kan också ringa vår kundtjänst, tfn 0303 0303.

När vi har fått kontouppgifterna syns betalningen på kontot inom cirka en vecka efter det sista avhämtningsdatumet som står på betalningsanvisningen.

Mitt företag fick besked om att försäkringspremien returneras. Varför har betalningen inte kommit in på kontot?

Betalningen i fråga kan ha använts för en öppen eller ny faktura. Det kan också hända att vi saknar ditt företags kontonummer eller så är det felaktigt, och då kommer betalningsanvisningen för premien till den Andelsbank som ligger närmast ditt företag.

Om premien har använts för en öppen faktura hos företaget, sänder vi en specifikation på vad den återbetalade premien har använts för.

Om du vill ha mer information om den återbetalade premien ber vi dig kontakta oss genom att logga in i tjänsten op.fi och sända ett meddelande i avsnittet Kundtjänst. Du kan också ringa vår kundtjänst, tfn 0303 0303.

Varför fick jag en ny faktura där en del anges som betald?

Om fakturan inte har betalats senast på förfallodagen och för en annan försäkringspremie har betalats för mycket, överför vi den extra premien till den öppna fakturan. Ett annat alternativ är att för en skada som drabbat ditt företag har betalats ersättning som har överförts till den öppna fakturan.

Om pengar har använts för fakturan från en annan försäkring eller ersättning för skada, sänder vi en ny faktura där de överförda pengarna syns som en partiell premie. Vi sänder också en separat specifikation där du kan se närmare det belopp som har överförts och till vilken faktura det hänför sig.

På en samlingsfaktura finns flera rader för samma fordon och skydd. Varför?

På samlingsfakturan visas alla skydd för vartdera fordonet på en egen rad. Om något av skydden har förändrats så att årspremien för skyddet har förändrats kan ändringen visas på en egen rad på samlingsfakturan. Samlingsfakturering är ett avtal där enskilda fordonskostnader samlas i en gemensam samlingsfaktura. På samlingsfakturan visas därmed varje enskild faktura på en egen rad.

När sker återbetalning av överskjutande försäkringspremier och hur beter sig återbetalda försäkringspremier?

Återbetalning av försäkringspremie skapas när du under försäkringsperioden har gjort premiebetalningar som överstiger årsdebiteringen enligt försäkringsavtalet. Om det kvarstår premier att betala för försäkringsavtalet, bildas ingen återbetalning av försäkringspremien.

Exempel 1. Din samlingsfakturering sker i 5 poster. Under försäkringsperioden uppgår ditt fordonsskydd till 500 euro. Du har betalat samlingsfakturans första betalningspost för försäkringsperioden, då du debiterades 100 euro (500 euro / 5) för skyddet. Du säljer fordonet och av försäkringsperiodens totala debitering återstår 200 euro. Den återstående andelen på 100 euro (200 euro – 100 euro) debiteras i försäkringsperiodens senare betalningsposter, som är 4, varmed försäkringsperiodens resterande betalningsposter debiteras med 25 euro (100 euro / 4).

Exempel 2. Din samlingsfaktura har 1 post och du har redan betalat fakturan, dvs. premierna för ditt fordon är betalda för hela försäkringsperioden. Försäkringspremien för ditt fordonsskydd är 500 euro. Du säljer ditt fordon och 440 euro kvarstår att debitera för ditt fordonsskydd under försäkringsperioden, vilket ger en gottgörelse på 60 euro (500 euro – 440 euro). Eftersom du har betalat 500 euro för skyddet med en samlingsfaktura, får du tillbaka 60 euro. Återbetalningen kan också användas för betalning av någon annan av ditt företags öppna försäkringspremier.

Exempel 3. Din samlingsfakturering sker i 2 poster. Årspremien för ditt fordonsskydd är 500 euro och du har betalat hälften av den i första betalningsposten, dvs. 250 euro. Därefter ställer du av fordonet från vägtrafik, vilket ger en gottgörelse på 300 euro och från skyddets totaldebitering under försäkringsperioden kvarstår 200 euro. Eftersom du redan har betalat 250 euro av skyddet, får du en återbetalning på 50 euro (250 euro – 200 euro). Återbetalningen kan också användas för betalning av någon annan av ditt företags öppna försäkringspremier.

Exempel 4. Din samlingsfakturering sker i 1 post. Årspremien för ditt fordonsskydd är 500 euro och debiteringen på samlingsfakturan är därmed 500 euro. Du säljer ditt fordon efter samlingsfakturan och för försäkringsperioden kvarstår en totaldebitering på 200 euro. När du betalar samlingsfakturan återbetalas den överskjutande delen av skyddet till dig, dvs. 300 euro (500 euro – 200 euro). Återbetalningen kan också användas för betalning av någon annan av ditt företags öppna försäkringspremier.

Får jag kreditfakturor på återbetalningen av försäkringspremierna?

För företagskundernas fordonsförsäkringsfakturor skapas inga kreditfakturor.

Jag har en öppen faktura där jag i onödan debiteras försäkringspremier för fordon som inte längre finns i företaget. Hur ska jag göra med den, dvs. skickar ni en ändringsfaktura till mig?

Det utfärdas inga ändringsfakturor för samlingsfakturor utan samlingsfaktureringen fakturerar fordonsparken efter den dag då fakturan utfärdades. Även om fordonets försäkringar inte längre gäller kan det fortfarande kvarstå betalningar för det. Fakturan bör betalas som den är, och om det innebär att debiteringen för försäkringsperioden överstiger vad som faktiskt är öppet fakturerbart kommer den överskjutande andelen att återbetalas. En fordonsförsäkring som upphör mitt i försäkringsperioden visas på samlingsfakturan ända till slutet av försäkringsperioden.

Får jag ändringsfakturor mitt i försäkringsperioden?

Nej, du får inga ändringsfakturor mitt i försäkringsperioden eftersom alla fakturor för innevarande försäkringsperiod faktureras på samlingsfakturan.

Varför får jag separata fakturor, som inte finns med på samlingsfaktureringen, trots att jag enligt överenskommelse inte ska få sådana?

Samlingsfakturering gäller endast innevarande försäkringsperiod och din faktura avser sannolikt en tidigare försäkringsperiod. Vid oklara situationer bör du kontakta vår kundtjänst.

Hur vet jag hur många betalningsposter jag får under året?

Antalet betalningsposter som ska faktureras framgår av fakturans övre identifikationskod. Samlingsfakturering kan fås i 1–6 betalningsposter och utöver de faktiska betalningsposterna kan du få en utjämningsfaktura i slutet av försäkringsperioden. 

Varför och när får jag en utjämningsfaktura?

Om det kvarstår betalningar under försäkringsperioden för företagets fordonsförsäkringar efter den sista betalningsposten, faktureras beloppet med en utjämningsfaktura som skickas till dig så fort försäkringsperioden har löpt ut.

Exempel 1. Din samlingsfakturering sker i 4 poster. Du har redan betalat den sista betalningsposten men köper ytterligare ett fordon i slutet av försäkringsperioden, vars försäkringar för försäkringsperiodens sista dagar är 100 euro. I slutet av försäkringsperioden skickar vi dig en utjämningsfaktura på 100 euro.

Exempel 2. Din samlingsfakturering sker i 4 poster och du har redan betalat den sista betalningsposten. Ett av dina fordon har varit avställt under hela försäkringsperioden och för det har du betalat en minimipremie på 14 euro för försäkringsperiod. Efter den sista betalningsposten ställer du på fordonet för vägtrafik igen, varmed debiteringen av skyddets vägtrafikdagar är 300 euro. Du har redan tidigare betalat försäkringsperiodens minimipremie på 14 euro, varför vi skickar dig en utjämningsfaktura på 286 euro (300 euro – 14 euro) i slutet av försäkringsperioden.

Exempel 3. Din samlingsfakturering sker i 1 post och du har redan betalat den betalningsposten. Du köper ytterligare 5 fordon under försäkringsperioden och debiteringen för deras skydd uppgår till totalt 5 000 euro. Dessutom ställer du på ett av dina avställda fordon och debiteringen för detta fordons trafikeringsdagar uppgår till 500 euro. I slutet av försäkringsperioden skickar vi dig en utjämningsfaktura på 5 500 euro (5 000 euro + 500 euro).

Hur beräknas debiteringen på fordonens samlingsfaktura när det står summor till höger, vänster och inom parentes?

Premie för perioden anger skyddets försäkringspremie för den aktuella försäkringsperioden. Det visas på skyddets rubrikrad.
Öppet under perioden anger det öppna skuldbeloppet för skyddets försäkringsperiod från dagen då fakturan utfärdades.
Betald anger hur stor del av skyddet för försäkringsperioden som har betalats från dagen då fakturan utfärdades.

I högra kanten på nämnda faktura anges den del av skyddet som faktureras.

Eventuell återbetalning av skyddet visas på en separat Återbetalningsrad.

Visas återbetalning av försäkringspremier på samlingsfakturan?

Återbetalning av försäkringspremier visas inte på samlingsfakturan, endast debiteringar och gottgörelser visas på samlingsfakturan.