” ”

Företagets försäkringsfakturor

På den här sidan hittar du våra svar på de vanligaste frågorna om företagets försäkringsfakturor. Du kan sköta faktureringsärenden för företagsförsäkringar även i nättjänsten för försäkringar.

Hur kan jag börja använda nättjänsten för företagsförsäkringar?

Du kan börja använda tjänsten op.fi för skötseln av ditt företags försäkringsärenden när du har ingått ett nättjänstavtal. Det gör du enkelt på nätet. Observera att den som undertecknar nättjänstavtalet ska ha rätt att underteckna avtal på företagets vägnar.

Hur uppdaterar jag företagets adress?

Du meddelar enklast ändringar i post- och besöksadressen genom att logga in i tjänsten op.fi.

Företagets nya post- eller besöksadress uppdateras tyvärr inte hos oss via FODS eller posten, utan företagskunder måste själva meddela oss de ändrade uppgifterna.

Vi har fått feladresserad post. Hur ska vi göra?

Om posten inte är adresserad till dig eller ditt företag, kan du skriva “feladresserat” på kuvertet och lämna det i närmaste postlåda. Posten får inte öppnas.

Posten delar ut oöppnade brev till rätt adress eller returnerar dem till avsändaren för utredning av den nya adressen.

Hur beställer jag nätfakturor på företagets försäkringar?

Du kan meddela ditt företags uppgifter för nätfakturering per e-post till adressen verkkolasku(a)pohjola.fi.

Uppgiften om nätfakturering uppdateras automatiskt i ditt företags kunduppgifter inom cirka en vecka från meddelandet, och därför kan du få ännu den senaste fakturan på papper. Efter det får du fakturorna som nätfakturor.

Hur kan fakturan ser ut?

(Fakturaexempel bara på finska.)

Jag håller på att fakturera Pohjola Försäkring. Vart ska jag sända fakturan?

Var får jag en kopia av fakturan om den har försvunnit?

Logga in i tjänsten op.fi och skriv ut en kopia av fakturan i uppgifterna för försäkringen i fråga eller sänd ett meddelande till oss i avsnittet Kundtjänst. Du kan också ringa vår kundtjänst, tfn 0303 0303.

Hur får jag förlängd betalningstid på företagets försäkringsfaktura?

Logga in i tjänsten op.fi och sänd ett meddelande i avsnittet Kundtjänst före fakturans förfallodag. I meddelandet ska du uppge försäkringens avtalsbeteckning, fakturabelopp och ursprunglig förfallodag samt önskad betalningsdag. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

Vad händer om mitt företag inte kan betala försäkringspremien?

För en obetald faktura sänder vi en betalningspåminnelse 14 dagar efter förfallodagen.

För frivilliga försäkringar sänder vi ett meddelande om uppsägning om betalningspåminnelsen inte har betalats i tid. I meddelandet anges det sista datumet för betalning av fakturan, varefter den obetalda försäkringen upphör. Efter att försäkringen har upphört sänder vi en slutfaktura för den tid försäkringen varit i kraft.

Lagstadgade försäkringar (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen och trafikförsäkringen) avslutas inte trots att de är obetalda, utan de går till utsökning.

Varför finns det dröjsmålsränta och påminnelseavgifter på fakturan?

Om du har betalat ditt företags tidigare försäkringsfaktura efter förfallodagen, debiteras på följande faktura dröjsmålsränta på tiden mellan förfallodagen och betalningsdagen.

Det uppkommer även avgifter för betalningspåminnelser. Om de inte har betalats i samband med fakturan, överförs de till nästa faktura. På fakturan finns uppgift om från vilken tidigare faktura kostnaderna har överförts.

Vad ska jag göra om fakturan har överförts till en indrivningsbyrå eller till utsökning?

Om försäkringsfakturan har överförts på goda grunder, det vill säga premien har inte betalats till oss inom utsatt tid, kan du avtala om betalningen av fakturan med indrivningsbyrån eller utsökningen.

Kan jag betala försäkringspremierna i flera poster?

Du kan betala försäkringspremierna för ditt företag i en post eller fördela dem på 2, 3, 4, 6 eller 12 poster. Om du vill betala försäkringspremierna i 12 poster, ska ditt företag ha ett nätfakturaavtal.

Om du vill ändra posternas storlek, logga in i tjänsten op.fi och sänd ett meddelande i avsnittet Kundtjänst före förfallodagen för följande faktura. Ange i meddelandet försäkringsavtalets nummer och antalet önskade premieposter.

Kan jag betala försäkringspremierna för mitt företag med OP-bonus?

Privatkunder samlar OP-bonus och därför kan man inte betala försäkringspremier för företag med dem.

OP-bonus är OP Gruppens förmån för Andelsbankernas ägarkunder. Den samlas för bank-, kapitalförvaltnings- och/eller försäkringsärenden som ger rätt till bonus.

Behöver du betalningstid för en försäkringsräkning?

Ta kontakt med Pohjola Försäkrings kontaktperson eller skicka oss ett meddelande genom att logga in på op.fi.

I meddelandet ska du uppge försäkringens avtalsbeteckning och fakturabelopp samt den ursprungliga och den önskade betalningsdagen.

Gäller försäkringen om jag har betalat slutfakturan för en försäkring som upphört?

Försäkringen sätts inte automatiskt i kraft på nytt i och med att slutfakturan betalas.

Vi ber dig kontakta vår kundtjänst, tfn 0303 0303 eller din kontaktperson hos Pohjola Försäkring för att säkerställa att försäkringsskyddet är i kraft.

Ska jag betala en faktura som kommit tidigare, trots att jag sade upp försäkringen för företaget?

Om du har sagt upp försäkringen sänder vi en ersättande faktura med nya uppgifter, och den tidigare fakturan behöver inte betalas.

Vänligen observera att du inte kan säga upp en försäkring per telefon. Vi behöver alltid ett skriftligt meddelande om uppsägning som sänds antingen med ett meddelande genom op.fi eller per papperspost.

Vilken faktura ska jag betala om jag får många likadana för en och samma försäkring?

Om det sker ändringar i försäkringsavtalet, sänder vi en korrigerad försäkringsfaktura på försäkringarna.

Ändringar av försäkringsavtal innebär exempelvis att man gör ändringar i ett existerande försäkringsskydd, lägger till en ny försäkring eller gör ändringar i beloppen för försäkringsfakturan.

På den korrigerade fakturan sägs att den ersätter den tidigare fakturan för samma faktureringsperiod. Vi ber dig betala den senaste fakturan med den här uppgiften.

Du observerar väl att ditt företag till följd av en ändring kan få flera fakturor med samma eller närliggande förfallodagar. Det här beror på att en korrigerad faktura får en ny förfallodag, varvid också fakturan för följande faktureringsperiod kan ingå i samma betalning.

Måste jag betala en faktura på 14 euro för trafikförsäkringen, trots att jag sade upp försäkringen genast efter att jag tecknat den?

Minimipremien för trafikförsäkringen är 14 euro. Den här försäkringspremien täcker exempelvis premieskatt, och den tas ut under försäkringens giltighetstid i vilket fall som helst.

Har inte försäkringen för ett fordon som sålts upphört, när det fortfarande kom en faktura på den?

Troligen är det så att ägarbytet inte har uppdaterats hos oss från Traficom och att fakturan därför har skickats. Meddela oss när du har sålt fordonet så kontrollerar vi uppgifterna hos Traficom och avslutar försäkringen i enlighet med om det är fråga om ett fordon som ingår i registret. Logga in i tjänsten op.fi och sänd ett meddelande i avsnittet Kundtjänst eller ring vår kundtjänst, tfn 0303 0303.

Om det är fråga om ett oregistrerat fordon eller en arbetsmaskin, sänd en skriftlig begäran om uppsägning med ett meddelande i tjänsten op.fi eller per post.

Ska betalningspåminnelsen också betalas, trots att den ursprungliga fakturan redan är betald?

Det tar några bankdagar för en betalning att registreras och därför har vi hunnit sända betalningspåminnelsen innan betalningen kommit in på vårt konto.

Vänligen kontrollera att referensnumret och kontonumret på betalningen är korrekta.

Om du har betalat den ursprungliga fakturan med korrekta uppgifter innan vi skickat påminnelsen, är påminnelsen obefogad.

Om betalningen har fel referensnummer hittas inte rätt försäkring och då skickas en betalningspåminnelse om en öppen faktura. Om du har betalat fakturan med fel referensnummer, och pengarna inte har återbetalats på ditt företags konto inom några dagar, ber vi dig kontakta vår kundtjänst, tfn 0303 0303. Vänligen ta fram betalningsuppgifterna innan du ringer, så reder vi ut situationen.

Fakturan är felaktig, där är fel försäkring eller något annat att reklamera. Vad ska jag göra?

Vi ber dig alltid kontakta oss om du lägger märke till felaktigheter i försäkringsuppgifter eller fakturor.

Logga in i tjänsten op.fi och sänd ett meddelande i avsnittet Kundtjänst. Berätta i meddelandet vilken försäkring ärendet gäller och vilken uppgift som är felaktig. Du kan också ringa vår kundtjänst, tfn 0303 0303.

Får jag en kreditnota när det har gjorts ändringar i försäkringen?

Vi skickar i regel inga kreditnotor. Ditt företag får en ändringsfaktura eller en ny faktura som ersätter den tidigare fakturan. På fakturan finns uppgift om att den ersätter en tidigare faktura.

Hur får jag inkommande pengar direkt på kontot, om mitt företag har fått en betalningsanvisning?

Vi sänder en betalningsanvisning för den inkommande penningförsändelsen till den Andelsbank som ligger närmast ditt företag, om vi inte har ditt företags kontonummer.

Du kan meddela oss kontonumret genom att logga in i tjänsten op.fi och sända ett meddelande i avsnittet Kundtjänst. Du kan också ringa vår kundtjänst, tfn 0303 0303.

När vi har fått kontouppgifterna syns betalningen på kontot inom cirka en vecka efter det sista avhämtningsdatumet som står på betalningsanvisningen.

Mitt företag fick besked om att försäkringspremien returneras. Varför har betalningen inte kommit in på kontot?

Betalningen i fråga kan ha använts för en öppen eller ny faktura. Det kan också hända att vi saknar ditt företags kontonummer eller så är det felaktigt, och då kommer betalningsanvisningen för premien till den Andelsbank som ligger närmast ditt företag.

Om premien har använts för en öppen faktura hos företaget, sänder vi en specifikation på vad den återbetalade premien har använts för.

Om du vill ha mer information om den återbetalade premien ber vi dig kontakta oss genom att logga in i tjänsten op.fi och sända ett meddelande i avsnittet Kundtjänst. Du kan också ringa vår kundtjänst, tfn 0303 0303.

Varför fick jag en ny faktura där en del anges som betald?

Om fakturan inte har betalats senast på förfallodagen och för en annan försäkringspremie har betalats för mycket, överför vi den extra premien till den öppna fakturan. Ett annat alternativ är att för en skada som drabbat ditt företag har betalats ersättning som har överförts till den öppna fakturan.

Om pengar har använts för fakturan från en annan försäkring eller ersättning för skada, sänder vi en ny faktura där de överförda pengarna syns som en partiell premie. Vi sänder också en separat specifikation där du kan se närmare det belopp som har överförts och till vilken faktura det hänför sig.