” ”

Ändringar i olycksfallsförsäkringen för företagare från och med 1.1.2023

Vi överför de olycksfallsförsäkringar för företagare som finns i det gamla försäkringssystemet till det nya systemet från och med 1.1.2023. Därför ändras bland annat försäkringsbeteckningen och ärendena.

På den här sidan har vi samlat information om ändringarna och om eventuella åtgärder till följd av dem.

Ändringarna påverkar inte innehållet i ditt försäkringsskydd, men en del åtgärder kan behövas, vilket påverkar försäkringsärendena från och med 1.1.2023.

Om din försäkringsbeteckning börjar på 78, är din försäkring redan i det nya systemet och du berörs inte av de ändringar som vi nämner här.  

Vad ändras 1.1.2023?

  • Det sker ändringar i försäkringsbrevet och faktureringen av försäkringen.
  • Försäkringsbeteckningen ändras.

Vi sänder dig ett brev per post om ändringarna i din försäkring under september–oktober. När du får brevet, läs brevet noggrant. Vi berättar om ändringarna och om åtgärderna till följd av dem. 

Nytt försäkringsbrev och ny faktura

Vi har förtydligat handlingarna som hänför sig till försäkringarna och till exempel försäkringsbrevet och fakturan är mer lättlästa än tidigare. Vi sänder dig det nya försäkringsbrevet för din olycksfallsförsäkring för företagare i november och i december sänder vi försäkringsfakturan. Läs mer om försäkringsfakturering för företag.

När du får försäkringsbrevet och fakturan:

Har du en gemensam försäkringsbeteckning tillsammans med de övriga företagarna i ditt företag eller har din olycksfallsförsäkring för företagare och arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen för ditt företag samma försäkringsbeteckning?

Det kan tidigare med samma försäkringsbeteckning ha funnits olycksfallsförsäkringar för flera företagare, men företagarna kommer framöver att ha separata försäkringsbeteckningar för olycksfallsförsäkringarna. Vi sänder alla företagare ett eget försäkringsavtal och en egen faktura.

Vi skiljer dessutom åt olycksfallsförsäkringarna för arbetstagare med en separat försäkringsbeteckning.

Vi vill betjäna dig och ditt företag ännu bättre.

Vi erbjuder också i fortsättningen trygghet för dig och din företagsverksamhet.

Vi har här nedan ämnesvis samlat mer information om ändringarna i din försäkring, och vi ber dig läsa dem noggrant. Om du har frågor, kontakta oss på servicenumret för lagstadgade försäkringar på 0100 5335 (samtalspris: lna/msa)

Mer information om ändringarna:

Försäkringsbeteckningen ändras

Vi överför olycksfallsförsäkringarna för företagare till vårt nya försäkringssystem. Överföringen hänför sig till Pohjola Försäkrings systemarbeten som pågått i flera år. Vi förnyar vårt försäkringssystem och de stödsystem som hänför sig till det samt ser över hanteringen av försäkringar och skador en försäkringsprodukt i taget. Vi har överfört arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringarna till det nya systemet från och med 1.1.2022. Nu är det dags för olycksfallsförsäkringarna för företagare. Samtidigt överför vi också en del av de arbetsolycksfallsförsäkringar som ännu finns i det gamla systemet. 

Ändringen påverkar inte ditt försäkringsskydd. Ändringen påverkar inte heller premien för din försäkring. Premiesättningsfaktorerna för försäkringarna ändras inte.

Mer information om försäkringen i tjänsten op.fi i delen Försäkringar.

Du hittar den nya försäkringsbeteckningen i försäkringsbrevet efter den följande årliga förnyelsen, på fakturan och i avsnittet Försäkringar i tjänsten op.fi. Din nya försäkringsbeteckning träder i kraft 1.1.2023 och den har formatet 78-xxxxx-xxxxx-x.

Med den nya försäkringsbeteckningen som börjar på 78 ska du anmäla skador som inträffar 1.1.2023 eller senare. Om skadan inträffade före 1.1.2022, använd i skadeanmälan den försäkringsbeteckning som gällde vid skadetidpunkten.

Genom att logga in i tjänsten op.fi ser du i delen Försäkringar alla dina försäkringar och uppgifter om dessa. Vi sänder ditt nya försäkringsbrev i november. I försäkringsbrevet ser du försäkringsbeteckningen för både den olycksfallsförsäkring för företagare som upphör 31.12.2022 och den som träder i kraft 1.1.2023. Efter 1.1.2023 ser du försäkringsbeteckningen för föregående arbetsolycksfallsförsäkring som avslutad i tjänsten op.fi.

 

Ändringar i faktureringen

 

Vi sänder en faktura för din försäkring i december och förfallodagen är i början av januari.

Från och med 1.1.2023 kan du välja att betala för försäkringarna i en eller flera (2, 3, 4, 6, 12) poster.

Om faktureringsintervallet redan är ett av de ovannämnda, kommer det inte att ändras.

Du kan kontrollera nuvarande betalningsintervall för försäkringspremien i tjänsten op.fi och vid behov göra ändringar genom att skicka ett nätmeddelande till oss.

Till skillnad från tidigare sänder vi framöver försäkringsbrevet och fakturan separat med gällande leveransmetod. I november kommer du att få ett nytt försäkringsbrev och i december fakturan för försäkringen. De finns även i försäkringsuppgifterna i tjänsten op.fi.

Det nya kontonumret för försäkringspremien för olycksfallsförsäkringen för företagare och för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen är FI81 5000 0120 4458 03. Om du har andra försäkringar i Pohjola Försäkring, betalas de till kontonumret på fakturan för försäkringen i fråga. Kontrollera alltid kontoinformationen i din faktura. Vi har förnyat och förtydligat fakturan för arbetsolycksfallsförsäkringarna.

Om du betalar försäkringspremien med de mottagaruppgifter som har sparats i nätbanken eller med företagets ekonomiprogram, ska du ändra till det nya kontonumret och den nya referensen som anges på fakturan.

 

Ändringar i tjänsten op.fi

 

Du kan sköta ditt företags ärenden både med dina personliga nätbankskoder och med ditt företags nätbankskoder.

Vi förnyar våra företagskunders nättjänstavtal till avtal om digitala ärenden, för att också i fortsättningen tillhandahålla smidiga och nya digitala tjänster. Om du inte ännu har förnyat avtalet kan du göra det genom att logga in i ditt företags försäkringar i tjänsten op.fi. Användningen av tjänsten op.fi med det gamla nättjänstavtalet upphör inom de närmaste månaderna.

 

Bokföringsbyråer

 

Försäkringsbeteckningarna ändras för kunder med arbetsolycksfallsförsäkring, du ser den nya och gamla beteckningen i försäkringsbrevet och i op.fi i mitten av november.

Det nya kontonumret för försäkringspremien för olycksfallsförsäkringen för företagare och för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen är FI81 5000 0120 4458 03.