SuoraTyö palvelu_kuva

Tjänsten SuoraTyö.fi

En lättanvänd tjänst för arbetsgivaren för anställning av arbetstagare och för lönebetalning. Tjänsten sköter också alla arbetsgivarskyldigheter för din räkning.
1

Anställ en arbetstagare enkelt och snabbt

SuoraTyö erbjuder tillsammans med sina partner Pohjola Försäkring och Ilmarinen ett paket med allt det som behövs för att anställa arbetstagare och betala ut lön.

2

Alla lagstadgade skyldigheter och försäkringar sköts för dig

Som företagare behöver du inte själv sköta anmälningarna till olika ställen, utan de blir automatiskt skötta via tjänsten.

3

Arbetstagaren snabbt tillbaka i arbete efter ett olycksfall i arbetet

Pohjola Sjukhus och våra andra samarbetsläkare försäkrar att dina anställda snabbt får högklassig vård vid ett olycksfall.

Anställning av arbetstagare och lönebetalning i en och samma tjänst

Vare sig du är privatföretagare, håller på att etablera dig som företagare eller anställer tillfälligt, behöver du inte bekymra dig, eftersom du enkelt och tryggt sköter arbetsgivarens alla skyldigheter i tjänsten SuoraTyö.fi.

I en och samma tjänst kan du rekrytera arbetstagare, ingå arbetsavtal, teckna en arbetsolycksfallsförsäkring och arbetspensionsförsäkring samt betala löner. Tjänsten SuoraTyö.fi sköter för din räkning alla avgifter och anmälningar till Pohjola Försäkring, Ilmarinen, Skatteförvaltningen och Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Skydd av en arbetsolycksfallsförsäkring om något skulle hända

När du anställer en arbetstagare, kan du också teckna en lagstadgad arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för din anställda via tjänsten SuoraTyö.fi. I händelse av ett olycksfall i arbetet får din anställda snabbt bra vård och är snart tillbaka i arbetet igen med hjälp av arbetsolycksfallsförsäkring. Pohjola Sjukhus och våra andra samarbetsläkare ser till att din anställda återhämtar sig från olycksfallet så fort som möjligt.

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringar som tecknas via tjänsten SuoraTyö.fi har inga minimi- eller förskottspremier. Försäkringspremien betalar du enkelt vid sidan av den förmånliga serviceavgiften för tjänsten SuoraTyö.fi. Det här är unikt och finns endast i tjänsten SuoraTyö.fi.

Det kostar inget att registrera dig i tjänsten SuoraTyö.fi

  • För företag kostar löneutbetalning endast 8,75 euro (+ moms 24 %) per betald lön.
  • Serviceavgiften debiteras automatiskt i anslutning till löneutbetalningen. Kostnaden är avdragsgill för företaget.


I serviceavgiften ingår Finlands mest omfattande servicehelhet: Digitalt arbetsavtal – pensionsförsäkring – olycksfallsförsäkring – arbetstidshantering – automatisk löneberäkning – anmälningar till inkomstregistret – leverans av lönekvitto. Tjänsten redovisar alla försäkrings- och myndighetsavgifter som anknyter till lönen.

Tjänsten SuoraTyö.fi produceras av SuoraTyö Oy. Arbetsolycksfallsförsäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Arbetspensionsförsäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.

Työtapaturmavakuutus_kahvila
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.