” ”

Ansvarsförsäkring för entreprenör

Ersätter skador orsakade av felaktig entreprenad.

Entreprenörer ska ha en giltig ansvarsförsäkring

Alla entreprenörer som verkar på arbetsplatsen ska ha en ansvarsförsäkring för verksamheten.

Experter hjälper dig när en skada inträffar

I Pohjola Skadehjälpen hittar du bekvämt anvisningar för skadefall och våra samarbetspartner. Som företagare kan du koncentrera dig på företagets kärnverksamhet medan vi sköter ersättningsärendet på dina vägnar.

Vi ersätter även rättegångskostnaderna

Ur ansvarsförsäkringen ersätts utrednings- och rättegångskostnaderna som anknyter till skadeståndskravet.

Alla nödvändiga försäkringar för entreprenad

Hos oss får du även byggfelsförsäkringen enligt lagen om bostadsköp samt försäkringen för byggnads- och installationsarbeten för entreprenörer, med vilken du tryggar både de arbeten som ditt företag utför samt nödvändiga maskiner och material.

Vad är en ansvarsförsäkring för entreprenörer?

Oberoende av hur omsorgsfullt ditt företag utför sin verksamhet kan det inträffa överraskande skador. När du idkar verksamhet som entreprenör behöver du en ansvarsförsäkring för verksamheten som grundskydd. Den ger dig skydd när det i ditt företags verksamhet uppstår person- eller sakskador. Se till att ha en giltig ansvarsförsäkring även för mindre entreprenader.

Ansvarsförsäkringen för verksamhet är företagets basförsäkring. I vissa branscher, särskilt byggbranschen, kräver arbetets beställare bevis på att en giltig ansvarsförsäkring för verksamhet existerar innan arbetena inleds. På så sätt säkerställs att företagaren klarar av skyldigheterna i skadeståndslagen, om en skada inträffar.

Om du verkar som grynderentreprenör eller stiftande delägare i ett byggprojekt och säljer nya bostäder till konsumenter, behöver du ha en byggfelsförsäkring. Byggfelsförsäkringen baserar sig på lagen om bostadsköp och tryggar ditt företag i händelse av insolvens.

 

Vad ersätter en ansvarsförsäkring för entreprenörer?

Ansvarsförsäkring som lämpar sig för entreprenörer ersätter person-, sak- och förmögenhetsskador som förorsakats någon annan och för vilka ditt företag har ersättningsansvar enligt lagen. Ersättningsansvaret för ditt företag kan hänföra sig exempelvis till att en kund snubblar på en arbetsplats som är bristfälligt skyddad.

Om en skada inträffar, står Pohjola Försäkrings experter till din tjänst. Som företagare kan du koncentrera dig på din verksamhet, medan vi utreder ersättningsansvaret för ditt företag och vid behov underhandlar med den part som kräver ersättning. Vi sköter eller ersätter rättegången, om ersättningsärendet blir föremål för domstolsbehandling.

Vilka faktorer inverkar på premien för ansvarsförsäkring för entreprenörer?

Premien för Ansvarsförsäkringen bildas av exempelvis de här faktorerna:

  • företagets bransch
  • beloppet av de löner som betalats
  • det försäkringsbelopp och den självrisk som valts

Alla nödvändiga försäkringar för entreprenad

Inom bygg- och installationsbranschen behöver man försäkringar som är planerade för branschen. Pohjola Försäkrings experter har bred kännedom om branschen och kan riskhantering. Av dem får du ytterligare information om innehållet i och priset på ansvarsförsäkring för entreprenör.

Vi går gärna igenom även dina övriga försäkringsbehov och hjälper dig att välja en lämplig försäkringslösning. Ge oss din kontaktinformation via den nedanstående offertförfrågan så hörs vi snart. När vi har fått din begäran om offert kontaktar vi dig och sätter tillsammans ditt företags ansvarsförsäkringar och övriga försäkringsärenden i skick!

” ”
Försäkring för installations- och byggarbeten
Med en och samma försäkringslösning omfattande skydd vid installationer och byggande
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.