” ”

Företagets 3 viktigaste försäkringar för verksamheten

Ingen kan undvika skador. Detta kan väcka oro särskilt när företaget håller på att inleda sin verksamhet eller planerar en tillväxt.
1

Ansvarsförsäkring för företag

​Företagets ansvarsförsäkringersätter till exempel person- eller sakskador som företagets verksamhet eller produkter orsakar andra.

2

Avbrottsförsäkring för företag

Avbrottsförsäkring för företagets verksamhet hjälper företaget trygga sitt ekonomiska resultat efter en betydande egendomsskada.

3

Rättsskyddsförsäkring för företag

Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden.

Ansvarsförsäkring för företag

Ingen kan undvika skador. Detta kan väcka oro särskilt när företaget håller på att inleda sin verksamhet eller planerar en tillväxt.

Företagets ansvarsförsäkringersätter till exempel person- eller sakskador som företagets verksamhet eller produkter orsakar andra. När det är klart vem som ansvarar för vad, skingras företagarens och kundernas oro. Om avsikten är att sälja företaget, ger en ansvarsförsäkring tydliga fördelar för säljaren. Den blivande köparen har inget ekonomiskt ansvar för företagets tidigare misstag.

De vanligaste ansvarsförsäkringarna är ansvarsförsäkring för verksamhet och produktansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen för verksamhet ersätter skador som uppstår under arbete som utförts hos kunden. Produktansvarsförsäkringen som namnet säger skador som orsakas av produkter.

- Ansvarsförsäkringen för verksamhet är en försäkring som det alltid lönar sig för företaget att teckna, oberoende av verksamhetens natur och bransch. Omvärlden som hela tiden förändras, ändringar i regleringen samt digitaliseringen ställer nya krav också på företagens försäkringsmässiga riskhantering, berättar Timo Toimi, Senior Underwriter på Pohjola Försäkring.

Avbrottsförsäkring för företag

Endast få företag är ekonomiskt så starka att de ensamma klarar av problem som orsakas av till exempel en eldsvåda eller en vattenskada.

Avbrottsförsäkring för företagets verksamhet hjälper företaget trygga sitt ekonomiska resultat efter en betydande egendomsskada. Avbrottsförsäkringen ersätter bland annat förlust av täckningsbidrag som ett plötsligt avbrott i verksamheten orsakar. Med hjälp av en avbrottsförsäkring kan företaget täcka kostnader som uppkommer av flytt till tillfälliga affärslokaler.

- Till exempel efter en brand i besiktningskontorets lokaler har man ur avbrottsförsäkringen förutom omedelbar förlust av täckningsbidrag även ersatt högre hyreskostnader för tillfälliga affärslokaler samt flyttkostnader, berättar Jani Salonen, Senior Underwriter på Pohjola Försäkring.

Vid kartläggningen av behovet av en avbrottsförsäkring lönar det sig att fundera på hur företaget skulle finansiera sina fasta kostnader när omsättningen upphör efter en skada som orsakar ett avbrott i verksamheten.

- Dessutom rekommenderas det att man kartlägger ifall verksamheten kan överföras till nya affärslokaler och hur snabbt detta kan göras, fortsätter Salonen.

Rättsskyddsförsäkring för företag

Företaget kan hamna mitt i en dyr tvist, även om företagaren är omsorgsfull och verksamheten oklanderlig.

Det lönar sig att vara noggrann med avtal. Om företaget har verksamhet i hyreslokaler, kan det i avtalet döljas en risk som om den realiseras försvårar företagets verksamhet. Det samma gäller för leasingavtal för anordningar och maskiner.

- Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden. Försäkringen kan utvidgas för att täcka även motpartens kostnader, berättar Toimi.

Rättsskyddsförsäkringen för företag omfattar endast avtal som ingåtts under försäkringens giltighetstid. Det lönar sig att teckna rättsskyddsförsäkring direkt när verksamheten inleds och den bör uppdateras när företaget växer.

Kom också ihåg följande försäkringar


Information är den viktigaste egendomen för många företag och verksamheten hos allt fler företag är beroende av datasystem. Ett dataintrång eller skadeprogram kan lamslå verksamheten fullständigt och orsaka överraskande kostnader, om inte företaget har en cyberförsäkring som skydd. 

- Med hjälp av cyberförsäkringen kan man bereda sig för till exempel cyberutpressning, blockeringsattacker och dataskyddsförseelser. Cyberförsäkringens popularitet växer kontinuerligt och i framtiden kommer den att utgöra en lika viktig del av företagens försäkringsskydd som den traditionella verksamhetsansvarsförsäkringen, säger Toimi.

Med fastighetsförsäkringen för företag skyddar man företagets eller husbolagets egendom, till exempel risker i anslutning till ägande eller besittning av bostads-, kontors- och affärsfastigheter som företagets ledning eller husbolagets styrelse ansvarar för.

Att färdas är vanligt för många företagare. Det finns obligatoriska och frivilliga fordonsförsäkringar för företag och de ersätter till exempel skador relaterade till skadegörelse eller vindrutor som gått sönder. Fordonsförsäkringar för företag skräddarsys för respektive företags behov.

Toiminnan vastuuvakuutus
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.
Mustahaalarinen autokorjaaja tutkimassa keltaisen auton konepellin alle, joka on tullut korjaukseen keskeytysvakuutuksen turvin.
Avbrottsförsäkring
Trygga kontinuiteten i ditt företags affärsrörelse och förbered dig på extrautgifter även i undantagsfall.