Seppä ja alasin

Exportfactoring

Med hjälp av OP:s exporttjänster får du snabbt tillgång till företagets exportfordringar.

OP stöder exporthandeln i finländska företag. Långa betalningstider kan utgöra ett hinder för export: utländska köpare kanske kräver flexibla betalningsvillkor medan det finländska företaget önskar förhands- eller kontantbetalning.

Med hjälp av OP:s heltäckande exporttjänster kan du påskynda omsättningen av företagets exportfordringar, frigöra driftskapital för annan verksamhet och bibehålla företagets likviditet. Också ränte- och valutarisken minskar. I och med att du kan erbjuda köparna längre betalningstid får företaget även en betydande konkurrensfördel. Våra finansieringslösningar för exportfactoring effektiviserar också företagets kreditbevakning och ökar skyddet mot kreditrisker både i Finland och utomlands.

Kontakta oss så skräddarsyr vi tillsammans lämpliga lösningar för hemtagning av exportfordringar oberoende av målland, köpare och affärssed.

Med OP:s lösning för hemtagning av exportfordringar får ditt företag betalningen omedelbart efter leveransen även om köparen betalar fakturan först på förfallodagen. Lösningen lämpar sig särskilt för mindre företag och handel inom Europa.

Finansieringen grundar sig på en kreditförsäkring och förutsätter att köparen beviljas en kreditgräns av ett kreditförsäkringsföretag.

Exportfactoring är ett mångsidigt servicekoncept som underlättar finansieringen av företagets driftskapital och möjliggör uppföljning och kontroll av köparnas ekonomiska situation. Vid exportfactoring överför ditt företag sin utländska och/eller inhemska fakturering på OP. De överförda fakturorna fungerar som säkerhet för krediten.

Ditt företag kan öppna en kreditgräns hos OP för att finansiera sina inhemska och/eller utländska fakturor. Gränsen är kontinuerlig och kan höjas allteftersom försäljningen ökar.