Laivan keula ja kiinnitysköysi laiturissa.

Våra tjänster för import

Vill du vara en attraktiv handelspartner i utlandet, få betalningstid och befria driftskapital för nyttobruk. Från andelsbanken får du mångsidiga alternativ för ditt företags behov i importen.

Mångsidiga alternativ för ditt företags behov i importen

Tillväxt utomlands

Inköp från utlandet hör till de dagliga rutinerna för en allt större del av de finländska företagen. Ju mer exotiskt landet är, desto mer kan importen beröras av förfaranden och olika risker som inte är så vanliga i Finland. Det lönar sig att beakta dem. Vi erbjuder dig mångsidiga tjänster som stöd för din import – var du än idkar handlar. Vi hjälper dig också med att hitta de betalningssätt som passar bäst beroende på land och läge.

Trygg och lönande import

Till importen anknyter i synnerhet risken för motpartens leveransförmåga. Mot den risken kan du skydda dig effektivt med en importremburs som säkerställer att varan levereras vid rätt tid på dina egna villkor. Genom att som betalningssätt välja importremburs eller importinkasso kan du dessutom undvika förskottsbetalningar, få betaltid och visa säljaren att ditt företag har betalningsförmåga.

Garantier för utrikeshandel

Också handelspartner i utlandet vill ofta försäkra sig om att kunden klarar av att fullgöra sina avtalsförpliktelser, till exempel att betala köpesumman. En garanti är ett smidigt sätt att ställa de säkerheter som behövs för ditt företag. Från oss får du de garantier som behövs för att underlätta din handel.

Regelbunden import med en bekant och tillförlitlig handelspartner sker ofta med direkta betalningar beroende på land och omständigheter. För att trygga en eventuell förskottsbetalning kan du be att din handelspartner ställer en garanti för förskottsbetalningen. Betalningarna kan ske antingen direkt från kontot i OP eller från ett lokalt konto i utlandet. Ett sådant konto kan du öppna via OP.

Närmare information om kontoöppning i utlandet får du från vårt avsnitt Internationell kassahantering:

Från OP får du mångsidiga lösningar för att skydda dig för riskerna i, eller finansiera din exporthandel.