Betalningar i utlandet

Sysslar ditt företag med import? Du kan betala dina utländska samarbetspartner på två sätt.

Betalningar från ett konto i Finland

Du kan öppna ett konto i euro eller valuta för ditt företag och göra utlandsbetalningar från kontot. Det är den förmånligaste lösningen om de avgående betalningarna uppfyller kriterierna för SEPA-betalningar. Kostnaderna är desamma som för motsvarande inrikesbetalning. Företagets likviditet koncentreras till ett enda ställe och du behöver inte ödsla tid på att hantera nya konton.

Om de avgående betalningarna görs i en annan valuta än euro måste företagets samarbetspartner betala kostnaderna för den ankommande utländska betalningen i sitt hemland. Därtill betalar ditt företag kostnaderna för den avgående utländska betalningen i Finland.        

Betalningar från ett konto i utlandet

Ditt företag kan öppna ett konto i det land där företagets samarbetspartner har verksamhet. Det är den förmånligaste lösningen om de avgående betalningarna är i en annan valuta än euro. Ett utländskt konto blir förmånligare redan vid ett relativt litet antal betalningar, till exempel 10 betalningar/månad i Sverige och kring 20 betalningar/månad i övriga länder.

Betalningar överförs snabbt till företagets samarbetspartners konto, beroende på land till och med samma eller följande dag (Obs! I Storbritannien tar överföringen 2–3 dagar). Båda parterna betalar endast kostnaderna för inrikesbetalningar. Via kontot kan man till exempel betala löner till företagets säljkontor och andra räkningar.
Ett kundförhållande i en bank i din samarbetspartners hemland skapar mervärde för dina kunder i utlandet och kan undanröja eventuella handelshinder.

Via våra samarbetsbanker kan du öppna konton på olika håll i världen. Vi inleder en dialog med den utländska banken, utreder lokal praxis och tar reda på vilka handlingar som behövs.

Kontakta din egen andelsbank; vi hjälper ditt företag att öppna ett konto och bistår dig med utmaningar på det internationella planet. Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna som ditt företag behöver för internationell kassahantering.

Via OP kan du öppna ett konto i en utländsk bank för ditt företag eller företagets utländska försäljnings- eller dotterbolag.

Via OP kan ditt företag öppna ett UniCash-konto i 25 länder i Europa och i USA enligt en på förhand fastställd, enkel verksamhetsmodell. UniCash-nätverket ställer fler än 40 000 kontor till ditt förfogande och erbjuder ett skräddarsytt servicepaket för OP:s kunder.

I tjänsten ingår

  • Snabb och enkel kontoöppning på kontoret i din egen andelsbank.
  • Kontoutdrag dagligen via företagets bankförbindelseprogram.
  • Kontoförvaltning via företagets eget bankförbindelseprogram i Finland.
  • Uppsamling av betalningar på ett konto i en utländsk bank.
  • Förmedling av betalningar till ett konto i en utländsk bank.
  • Överföring av kontomedel mellan bankerna utan valuteringsdagsförluster.
Om ditt företag idkar utrikeshandel i en annan valuta än euro lönar det sig att öppna ett valutakonto i OP.
OP:s avgående utlandsbetalning möjliggör betalning utanför det europeiska betalningsområdet eller i en annan valuta än euro.