Kävelysilta

Hemtagning av medel

Betalningar snabbt till ditt företags konto i hemlandet och utomlands

Om ditt företag sysslar med export kan du snabbt och flexibelt få betalningar av dina utländska samarbetspartner.

Uppsamling av betalningar till ett konto i Finland

Företaget öppnar ett konto i euro och anger kontonumret på sina utländska fakturor. Det är den förmånligaste lösningen om företagets avgående betalningar uppfyller kriterierna för SEPA-betalningar. Förmedlingen av SEPA-betalningar mellan bankerna tar högst 3 dagar, men kostnaderna är desamma som för en motsvarande inrikesbetalning. Företagets likviditet koncentreras till ett enda ställe och du behöver inte ödsla tid på att hantera nya konton.

Om de ankommande betalningarna är i en annan valuta än euro kan du öppna ett konto i valuta för företaget. Det är ett beaktansvärt alternativ om du kan utnyttja valutan i din egen verksamhet och du har ett stort antal fakturor.     

Uppsamling av betalningar till ett konto i utlandet

Ditt företag kan öppna ett konto i det land där företagets samarbetspartner har verksamhet. Det är det förmånligaste alternativet om de ankommande betalningarna är i en annan valuta än euro, antalet fakturor är stort och ditt företag kan utnyttja valutan i sina egna betalningar. De medel som samlats på det utländska kontot kan skickas hem till ditt företags konto i andelsbanken.

Ett konto i en utländsk bank ger också kostnadsbesparingar: ditt företag och din handelspartner betalar endast kostnaderna för inrikesbetalningar. Det kan också undanröja eventuella handelshinder i och med att ett kundförhållande i en bank i din samarbetspartners hemland skapar mervärde för dina kunder i utlandet.

Kontakta din egen andelsbank; vi hjälper ditt företag att öppna ett konto och bistår dig med utmaningar på det internationella planet. Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna som ditt företag behöver för internationell kassahantering.

Via OP kan du öppna ett konto för ditt företag eller företagets utländska försäljnings- eller dotterbolag i en utländsk bank.

Via OP kan ditt företag öppna ett UniCash-konto i 25 länder i Europa enligt en på förhand fastställd, enkel verksamhetsmodell. UniCash-nätverket ställer fler än 40 000 kontor till ditt förfogande och erbjuder ett skräddarsytt servicepaket för OP:s kunder.

I tjänsten ingår

  • Kontoöppning på kontoret i din egen andelsbank.
  • Kontoutdrag dagligen via företagets bankförbindelseprogram.
  • Kontoförvaltning via företagets eget bankförbindelseprogram i Finland.
  • Uppsamling av betalningar på ett konto i en utländsk bank.
  • Förmedling av betalningar till ett konto i en utländsk bank.
  • Överföring av kontomedel mellan bankerna utan valuteringsdagsförluster.
Om ditt företag idkar utrikeshandel i en annan valuta än euro lönar det sig att öppna ett valutakonto i OP.

Ankommande utlandsbetalningar möjliggör mottagning av betalningar i valuta och betalningar som kommer utanför det europeiska betalningsområdet på OP:s konto.

OP:s avgående utlandsbetalning möjliggör betalning utanför det europeiska betalningsområdet eller i en annan valuta än euro.