Lähikuva läppäriä avaavista käsistä.

Internationell kassahantering

Med din andelsbank kan du effektivt sköta inte endast inhemska betalningar och likviditetshanteringen utan också den internationella kassahanteringen.

Effektiv och trygg kassahantering i hela världen

Vi erbjuder övergripande gränsöverskridande betalningsalternativ för ditt företags internationella behov.

Euro- och valutakontona i Finland och utlandet bildar grunden för ditt företags internationella kassahantering. Via Andelsbankens konton kan du betala och ta emot SEPA- och utlandsbetalningar från hela världen. Med tjänsterna för valutahandel kan du använda den valuta du vill, och skydda dig effektivt mot valutakursrisken med valutaderivat.

Med våra samarbetspartner kan vi också bygga upp gränsöverskridande koncentreringsalternativ som du kan använda för att snabbt ta hem medlen till ditt konto. Fråga mer i din andelsbank.

När lönar det sig att öppna konto i utlandet?

Då ditt företags utlandsbetalningar är regelbundna och fortlöpande, är ett alternativ att öppna ett konto i landet i fråga. Företaget eller företagets utländska dotterbolag kan öppna konto i en bank i utlandet via oss.

På konton i utlandet kan företaget samla betalningar från lokala kunder eller betala till lokala leverantörer. Ditt företag kan då dra nytta av förmånerna hos lokala betalningar.

Våra experter hjälper dig att finna de bästa alternativen för behoven av internationell kassahantering.