Lähikuva tulostetusta taulukosta.

Öppning av konto i utlandet

Få betalningarna snabbare på kontot

Du vet väl att ditt företag kan få betydande fördelar genom att öppna konto i en bank i utlandet?

Vi stöder ditt företag i kontoöppningsprocessen och hjälper företaget med de utmaningar som internationaliseringen för med sig.

Då ett konto öppnas för ditt företag eller dess försäljnings- eller dotterbolag i utlandet, kan du enkelt samla upp betalningar på det utländska kontot från lokala kunder och betala lokala leverantörer.

Fördelar hos konton i utlandet:

  • Ditt företags kunders och leverantörers betalningar finns snabbare på motpartens konto i mållandet.
  • Ditt företags bankkostnader i Finland minskar, eftersom du i stället för kostnaderna för en utlandsbetalning betalar endast kostnaderna för en lokal betalning.
  • En kundrelation i en bank i din handelspartners hemland ger mervärde åt dina kundrelationer i utrikeshandeln.


Det är lätt att öppna konto i samarbetsbankerna

Via andelsbanken kan ditt företag öppna ett så kallat UniCash-konto i 25 länder i Europa och i USA enligt en enkel modell som vi avtalat om på förhand. UniCash-nätet ger ditt företag över 40 000 kontor och ett tjänstekoncept som är skräddarsytt för andelsbankens kunder.

Dessutom går det att öppna konto runt om i världen i våra samarbetsbanker. Vi inleder dialogen med den utländska banken för ditt företag, reder ut de lokala rutinerna och eventuella dokumentkraven.

  • Snabb och enkel kontoöppning på ditt andelsbankskontor
  • Kontoutdrag dagligen via företagets bankförbindelseprogram
  • Hantering av kontoutdrag från Finland via företagets bankförbindelseprogram
  • Uppsamling av betalningar på konto i utländsk bank
  • Förmedling av betalningar från konto i utländsk bank
  • Överföring av kontomedel mellan bankerna utan valuteringsdagsförluster

Ankommande utlandsbetalningar gör det möjligt att på ett konto i OP ta emot betalningar i valuta och betalningar från länder utanför det europeiska betalningsområdet.

OPs avgående utlandsbetalningar gör det möjligt att betala till ett land utanför det europeiska betalningsområdet eller i någon annan valuta än euro.

Ett valutakonto är ett betalningsrörelsekonto i valuta, och det bildar grunden för kassahanteringen då ditt företag regelbundet och fortlöpande bedriver utrikeshandel i en annan valuta än euro.

Kontot beviljas av andelsbanken.