Valuutta

Tjänster för valutahandel hos OP

Med OP:s vältäckande tjänster för valutahandel blir utrikeshandeln smidig och du hanterar valutariskerna
1

Skydda dig mot förändringar i valutakurserna

I utrikeshandeln kan förändringar i valutakurserna ha en betydande inverkan på ditt företags ekonomi. Du kan enkelt teckna valutaskydd med OP:s elektroniska valutahandelstillämpning.

2

Handla med valuta på nätet i realtid

OP:s elektroniska verktyg för valutahandel ger flexibilitet i den dagliga verksamheten. Handla på nätet med olika valutor och skydda dig mot valutariskerna i realtid.

3

Mer försäljning i utlandet

Handeln med dina kunder och leverantörer i utlandet underlättas då du har ett vältäckande utbud av utländska valutor till förfogande. Du kan köpa och sälja valuta på nätet då det passar dig bäst.

Verktygen för smart valutahandel enligt ditt företags behov

OP:s elektroniska tjänster för valutahandel ger flexibilitet i ditt företags dagliga verksamhet och du kan utföra valutaaffärer på nätet i realtid med olika valutapar. Det är också möjligt att skydda sig mot förändringar i valutakurserna med olika skyddsprodukter som står till ditt förfogande i vår elektroniska valutahandelstjänst.

OP FX Manager är det rätta valet då ditt företag handlar med valuta kontinuerligt och då det har många transaktioner. Du kan överföra en stor mängd valutaaffärer till tjänsten på en gång. Tjänsten hjälper dig också att optimera de valutaaffärer som du behöver och att reagera på förändringar i valutakurserna i realtid enligt ditt företags säkringspolicy.

OP eFX erbjuder grundläggande funktioner för regelbundna, enstaka valutaaffärer. I tjänsten kan du utföra de valutaaffärer som företaget behöver för avgående utlandsbetalningar, utföra transaktioner mellan valutakonton eller ingå valutaskydd.

Du kan göra valutaväxlingar av engångsnatur med din andelsbank.

Mer om den elektronisk valutahandel

Valutakurser (för inloggade kunder)

Valutaskyddet garanterar fridfull nattsömn

Flera faktorer på valutamarknaden inverkar på valutakurserna, såsom penningpolitiken i olika länder samt det politiska och ekonomiska läget. Dessutom reagerar marknaden lätt på marknadsförväntningarna. För ett företag är också förmågan att reagera på förändringar i valutakurserna viktig, redan för att bevara företagets konkurrensförmåga.

Med OP.s smarta verktyg för valutahandel handlar du enkelt med valuta och skyddar företagets valutakursrisker effektivt med olika valutaskyddsprodukter. De vanligaste skyddsprodukterna är valutaterminer, valutaswappar och valutaoptioner. Vi kan också alltid skräddarsy skyddslösningar enligt ditt företags behov.

Valutakurserna har betydelse för affärerna – utan valutaskydd kan en förändring på 10 procent ge sömnlösa nätter. I valutahandeln litar vi på OP:s experter och på den realtida, elektroniska valutahandelstillämpningen.

Jussi verkställande direktör, Tammerfors

OP:s expert hjälper alltid vid valutaaffärer

Vare sig ditt företag har ett litet eller ett stort behov för valutahandel, kontakta din andelsbank så kommer du smidigt igång. Våra experter hjälper dig både med valutaaffärer av engångsnatur och med komplexa valutaskydd.

OP Konsernitili näyttää euromääräiset ja muiden valuuttojen tilit samassa näkymässä.
OP Koncernkonto
Med OP Koncernkontot får ditt företag en helhetslösning för likviditetshanteringen och en tydlig vy för behändig granskning av konton i euro och i andra valutor.
Tjänsten tillhandahålls av OP Företagsbanken Abp.