Tjänster för valutahandel

Med OP:s vältäckande tjänster för valutahandel blir utrikeshandeln smidig och du hanterar valutariskerna
1

Handla med valuta på nätet i realtid

OP:s elektroniska tjänster för valutahandel ger flexibilitet i den dagliga verksamheten. Handla på nätet med olika valutor och skydda dig mot valutariskerna i realtid.

2

Skydda dig mot förändringar i valutakurserna

I utrikeshandeln kan förändringar i valutakurserna ha en betydande inverkan på ditt företags ekonomi. Du kan skaffa valutaskydd lätt via OP:s elektroniska tjänster för valutahandel.

3

Mer internationell handel

Genom att välja den lokala valutan till handelsvaluta kan du förbättra dina möjligheter för mer internationell handel. Detta möjliggör konkurrenskraftiga priser och ett större handelsnät både för import- och exportföretag.

Verktygen för smart valutahandel enligt ditt företags behov

Företagen kan eller vill inte alltid förhandla sina köpeavtal i den egna valutan - i dessa fall behövs valutahandel. Valutahandeln ansluter sig vanligen till företagets löpande utrikeshandel, men kan behövas också för enskilda företagsaffärer eller för placeringar.

Då ditt företag har behov av valutahandel, möjliggör OP:s elektroniska tjänster för valutahandel smidiga affärer oberoende av tid eller plats. Vi erbjuder ett stort sortiment av olika valutapar, vilket underlättar den internationella handeln. Det är möjligt att skydda sig mot ändringar i valutakurserna med olika skyddsprodukter som du kan använda också med de elektroniska tjänsterna för valutahandel.

OP FX Manager är det rätta valet då ditt företag handlar med valuta kontinuerligt och då det har många transaktioner. Du kan överföra en stor mängd valutaaffärer till tjänsten på en gång. Tjänsten hjälper dig också att optimera de valutaaffärer som du behöver och att reagera på förändringar i valutakurserna i realtid enligt ditt företags säkringspolicy.

OP eFX erbjuder grundläggande funktioner för regelbundna, enstaka valutaaffärer. I tjänsten kan du utföra de valutaaffärer som företaget behöver för avgående utlandsbetalningar, utföra transaktioner mellan valutakonton eller ingå valutaskydd.

Du kan göra valutaväxlingar av engångsnatur med din andelsbank.

Mer om den elektronisk valutahandel

Valutakurser (för inloggade kunder)

Valutaskyddet garanterar en fridfull nattsömn

Valutakurserna påverkas av många faktorer såsom utvecklingen av realekonomin, företagens handelsbehov, räntorna och centralbankernas åtgärder. Valutakurserna kan lätt reagera till exempel på ändringar i centralbankens styrräntor. Med tanke på affärsverksamheten och den egna konkurrenskraften är det viktigt att ett företag kan reagera på ändringar i valutakurserna .

Med OP:s smarta verktyg för valutahandel handlar du enkelt med valuta och skyddar företaget mot valutakursrisker effektivt med olika valutaskyddsprodukter. Den vanligaste skyddsprodukten är en valutatermin, med vilken du kan avtala om valutakursen för framtida affärer i förväg. Dessutom kan valutaoptioner användas som skydd mot valutarisken. Med valutaswappen kan kassaflöden i valuta flyttas. Vi kan också alltid skräddarsy skyddslösningar enligt ditt företags behov.

OP:s expert hjälper alltid vid valutaaffärer

Vare sig ditt företag har ett litet eller ett stort behov för valutahandel, kontakta din andelsbank så kommer du smidigt igång. Våra experter hjälper dig både med valutaaffärer av engångsnatur och med komplexa valutaskydd.

Tjänsten tillhandahålls av OP Företagsbanken Abp.