Kansainvälinen kauppa

Det internationella nätverket

Via det starka och flexibla internationella nätverk som vi byggt upp erbjuder vi våra företagskunder förstklassiga bank- och försäkringstjänster.

Bankrörelse

Vi vill erbjuda våra företagskunder mångsidiga och heltäckande servicelösningar också internationellt. Därför utvecklar och upprätthåller vi hela tiden samarbetet med vårt internationella nätverk av banker.

Det nätverk av korrespondentbanker som betjänar våra kunder består av flera lokala banker, som har en stark ställning på sina nationella marknader och som kan erbjuda den bästa expertisen samt information om den lokala företagskulturen.

Försäkring

Förutom moderbolaget behöver också dotterbolagen utomlands ett försäkringsskydd. Tack vare sitt internationella nätverk kan Pohjola Försäkring sköta alla ändamålsenliga lokala försäkringar via moderbolaget.

Baltikum

Vi har ett starkt fotfäste i de baltiska länderna tack vare våra bankfilialer i Estland, Lettland och Litauen. Läs mer om våra banktjänster i Baltikum.
 

Läs mer: