Maapallo pöydällä, neljä ihmistä taustalla.

Våra internationella tjänster

Vi stöder din affärsverksamhet i Finland och utomlands med hjälp av våra heltäckande utlandstjänster och vårt pålitliga nätverk av samarbetspartner.

Allt fler företag i Finland bedriver affärsverksamhet och handel utomlands. Om ditt företag gör affärer över Finlands gränser behöver du internationella bank- och försäkringstjänster.

Effektiv och säker kassahantering i hela världen

Vi erbjuder ditt företag övergripande lösningar för internationell betalningsrörelse och kassahantering. Kassahanteringen grundar sig på euro- och valutakonton i Finland och utomlands. Via våra konton kan du överföra och motta SEPA- och utlandsbetalningar över hela världen och koncentrera likviditet genom hemtagning av medel till Finland.

Smidig valutahandel

Tack vare våra valutahandelstjänster kan du använda den valuta du behöver och skydda dig mot valutakursrisker med hjälp av effektiva valutaskyddsprodukter.

Mångsidiga lösningar för utrikeshandel

Med hjälp av våra utrikeshandelstjänster kan du till exempel säkerställa snabb hemtagning av företagets exportfordringar, utöka betalningstiden inom importhandeln och skydda dig mot risker som förknippas med utrikeshandel.

Läs mer:

Tjänster i de baltiska länderna och internationella nätverk

Våra filialkontor i Estland, Lettland och Litauen erbjuder heltäckande betalningsrörelsetjänster också för företag i Finland. Du kan till exempel öppna ett flervalutakonto och ansluta det till våra mångsidiga tjänster för kassahantering och betalningsrörelse.

Utöver vår egen expertis har du tillgång till de tjänster som tillhandahålls av våra pålitliga internationella samarbetspartner. Vårt omfattande internationella nätverk erbjuder dig lösningar för att effektivt utnyttja företagets likviditet.

Läs mer: