Maatilayrittäjät lehmien kanssa pellolla

Ekonomisk coachning för lantbruksföretagare

OP ordnar ekonomisk coachning för lantbruksföretagare, för att öka företagarnas förståelse för ekonomiska frågor och förbättra deras förmåga till framgång i sin lantbruksverksamhet. Coachningen består av en helhet på fyra dagar.

Dagens lantbruk är företag för vilka det är av största vikt att kunna budgetera och förstå det egna lantbrukets ekonomiska nyckeltal. Ekonomikunskaper är bland det viktigaste i framtida företagsverksamhet. OP vill därför vara med och ordna ekonomisk coachning för lantbruksföretagare, för att öka företagarnas förståelse för ekonomiska frågor och förbättra deras förmåga till framgång i sin lantbruksverksamhet.

OP arrangerar i samarbete med ProAgria en omfattande coachningshelhet för lantbruksföretagare. Coachningen lämpar sig särskilt för dem som planerar att investera, för unga eller i övrigt för företagare som vill utveckla sitt lantbruk oavsett produktionsinriktning eller företagsform.

Coachningen består av en helhet på fyra dagar.

Ekonomisk ledning av lantbruksföretag

 • Lönsamhet, likviditet och kapitaltäckning
 • De viktigaste nyckeltalen för lantbruk, och hur de beräknas
 • Betydelsen av att sammanföra produktion och ekonomi
 • Vad som avses med hållbarhet i lantbruksföretag

Ekonomiförvaltning, analys av bokslut och budgetering

 • Analys av bokslut och möjligheter till skatteplanering
 • Från bokföring till budgetering

Investeringar, finansiering och riskhantering

 • Planering av och förutsättningar för investeringar
 • Finansiering och riskhanteringa
 • Värdering av lantbruk

Lantbruksföretagets strategi

 • Betydelsen av och upprättande av en strategi för lantbruket och analyser av den
 • Från vision till strategi och omsättning i praktiken

Ytterligare information från den egna andelsbanken.