Företagets kassaflödeskalkyl

Med en kassaflödeskalkyl får ditt företag en överblick över de löpande kostnaderna och kan förbereda sig på kommande utgifter.

Följa upp sitt företags kassaflöde

För ett företags ekonomihantering är det grundläggande att ha tillräckligt med pengar och en god likviditet. Därför lönar det sig för företagare att regelbundet följa upp sitt företags kassaflöde.

Pengarna ska räcka till för att hålla den egentliga affärsverksamheten igång, amortera skulder och lån samt göra framtida investeringar. Företagens svårigheter beror ofta på att de inte har kunnat förutse kassaflödet och därför inte har haft en prognos att agera enligt i god tid.

En kassaflödeskalkyl är ett bra verktyg för att upprätthålla ett företags likviditet dvs. betalningsförmåga. Ditt företag får en överblick över de löpande kostnaderna och kan förbereda sig på kommande utgifter.

Räcker inkomsterna till utgifterna?

Kassaflödeskalkylen granskar hur pengarna räcker på månadsnivå. Det lönar sig att uppskatta den försäljningsbaserade inkomstfinansieringen och utgifterna så realistiskt som möjligt. Det uppkommer löpande kostnader genast när företagsverksamheten startar, men försäljningen kommer inte alltid så gynnsamt igång som företagaren skulle önska.

I en kassaflödeskalkyl beräknas:

  • Försäljning och övriga intäkter
  • Löpande kostnader, såsom löneutgifter, försäkringspremier och lokalkostnader
  • Finansieringsinkomster, såsom lånade pengar
  • Eventuella finansieringsutgifter

Det är viktigt att följa upp kassaflödet i flera skeden av affärsverksamheten. 

En kassaflödeskalkyl hjälper företagaren att se när det behövs tilläggsfinansiering. Ibland kan också ett lönsamt företags kassa sina. Exempelvis tillväxt binder kapital, och då kan pengarna inte användas. Likaså kan säsongsbetonad affärsverksamhet generera inkomster under en viss årstid, medan de fasta kostnaderna är jämnare fördelade på hela året. 

Kassaflödeskalkylen är ett viktigt hjälpmedel när företaget behöver mer driftskapital. Kassaflödet bör beaktas särskilt om företaget gör större investeringar, har många försäljningsfordringar eller ska betala löner. 

Effektiva verktyg för uppföljning av penningrörelse och kassaflöde

Vi erbjuder flexibla och moderna kassahanteringstjänster som underlättar företagens ekonomihantering.

Med nätbanken för företag får du information i realtid om ekonomin i ditt företag. I nätbanken för företag på op.fi sköter du ditt företags eller din organisations bankärenden tryggt och bekvämt. Samtidigt får du tillgång till OP-företagsmobilen, som är en mobilbank för företagare. 

Läs mer om nät- och mobiltjänster för företag >

OP Företagsekonomi är en digital tjänst för ekonomihantering. Den erbjuder en helhetsvy över ditt företags kassaflöden och ekonomiuppföljning. Med OP Företagsekonomi sköter du företagets betalningar samt följer upp konton, transaktioner och den ekonomiska helhetsbilden av företaget. 

Läs mer om OP Företagsekonomi >

Med våra API-lösningar, dvs. programgränssnitt, kan du effektivisera ditt företags affärsverksamhet genom att enkelt skapa en realtidsförbindelse från företagets system till banken. Att skicka betalningar och göra kontoförfrågningar kan automatiseras helt med hjälp av gränssnitt, vilket påskyndar ditt företags processer för att göra betalningar och följa upp fordringar. 

Läs mer om våra API-lösningar >

Med företagets bankförbindelsekanal (Web Services) kan du etablera en förbindelse till bankens tjänster från företagets eget program. Via den här kanalen kan du sända och ta emot ditt företags betalmaterial som går mellan banken och ditt program. 

Läs mer om företagets bankförbindelsekanal >

Dra nytta av ekonomiförvaltningens tjänster
Heidi Paavilainen från OP Norra Savolax hjälper ditt företag att välja rätt slags bank- och ekonomiförvaltningstjänster.
Från ekonomiförvaltning till vardagliga rutiner
Elina Sutela från OP Kymenlaakso berättar om hur du gör ekonomins delområden till en del av din vardag.
Ekonomisk coachning för företagare

Öka ditt kunnande om ekonomi i Ekonomisk coachning för företagare-webbinariet.