Voit hoitaa taloyhtiön pankkiasioita op.fi-palvelussa tai OP-yritysmobiilissa.

Bankärenden i bostadsbolag

Vi har sammanställt allt väsentligt med tanke på ditt bostadsbolags bankärenden.

Öppna ett konto, en dispositionsrätt och bankärenden

Hur öppnar jag ett konto för bostadsbolaget och hur börjar jag använda nättjänsten?

En firmatecknare i ditt bostadsbolag kan öppna ett konto och börja använda andra banktjänster genom att besöka närmaste andelsbankskontor. Du behöver följande uppgifter för att kunna öppna kontot:

 • styrelseprotokoll över öppnande av nya tjänster,
 • bostadsbolagets stiftelseurkunder och
 • uppgift om vem som ska få dispositionsrätt till kontot (namn och personbeteckning.

Boka tid och öppna ett konto för ditt bostadsbolag >

Hur kan jag sköta mitt bostadsbolags bankärenden?

Du sköter ditt bostadsbolags bankärenden enkelt på nätet i tjänsten op.fi eller i OP-företagsmobilen. För att ditt bostadsbolag ska kunna ta i bruk banktjänsterna på nätet, ska en firmatecknare i bostadsbolaget ingå ett nättjänstavtal till exempel i samband med öppnande av konto eller på nätet

Efter det kan du avgiftsfritt ladda ner också OP-företagsmobilen, som är företagarnas egen mobilbank. Med hjälp av Mobilnyckeln i OP-företagsmobilen identifierar du dig enkelt på nätet utan nyckeltalslista. I nättjänsten kan du bland annat:    

 • Sköta ärenden som gäller betalningar och konton i realtid.
 • Skriva ut verifikatkontoutdrag, saldo- och ränteintyg över konton och krediter samt pantförteckningar över säkerheter.
 • Sända och ta emot e-fakturor, också amorteringsfakturor för företagskredit.
 • Ansöka om finansiering.
 • Kontrollera saldon och betalningsplaner för krediter.
 • Sammanställa bokslutsmaterial.
 • Administrera företagets användare och deras åtkomsträttigheter.

Hur gör jag för att lägga till eller ta bort en dispositionsrätt till bostadsbolagets konto?

En firmatecknare i ditt bostadsbolag kan meddela uppgifterna för den person som ska läggas till eller tas bort i ett nätmeddelande eller genom att ringa vår telefontjänst. Var god meddela oss följande uppgifter:

 • kontonumret, vars dispositionsrätter ska redigeras
 • namn och personbeteckning på den person som ska läggas till eller tas bort
 • ska det för personen läggas till rätt att få information eller en omfattande dispositionsrätt (den omfattande dispositionsrätten gör det möjligt att göra betalningar) och
 • namnet på undertecknaren av avtalet, personbeteckning, telefonnummer och e-postadress.

En person som har fått dispositionsrätt till kontot ser de uppgifter som motsvarar personens rättigheter från och med den dag då rättigheterna har lagts till.
Om personen som får dispositionsrätt inte ännu är kund hos OP, måste personen identifiera sig på ett andelsbankskontor innan dispositionsrätten läggs till.

Alternativt kan han eller hon i tjänsten op.fi beställa Företagstjänstkoder, varvid identifieringen sker via beställningen. Då behövs inte något besök på kontoret.

Fakturering

Hur kan bostadsbolaget beställa e-fakturor?

Du kan beställa e-fakturor för ditt bostadsbolag genom att meddela mottagningsadressen och förmedlarkod till faktureraren.

Mottagningsadressen finns i nättjänsten op.fi i punkten Konton, betalningar och fakturering > E-fakturor > E-fakturatjänstens inställningar > Företagets e-fakturaadress.

Förmedlarkoden för OP:s kunder är OKOYFIHH. Det finns skillnader mellan fakturerare i hur du kan meddela uppgifterna (t.ex. per telefon, per e-post, med en blankett som finns på fakturerarens webbplats). 

Hur kan bostadsbolaget sända e-fakturor?

Om ditt bostadsbolag vill fakturera med e-fakturor, ska bostadsbolaget ha tillgång till tjänsten för avsändning av e-fakturor. För att få tillgång till den kan du kontakta OP:s telefontjänst på numret 0100 05151 eller din andelsbank.

Om bostadsbolaget använder OP-nättjänsten för företag, kan administratören ta e-fakturatjänsten i bruk på nätet. Administratören kan ta e-nättjänsten i bruk i OP-nättjänsten för företag i Kundrelation > OP-nättjänsten för företag > Ta i bruk e-fakturatjänsterna. Sändning och mottagning av e-fakturor kan användas genast. 

Ditt bostadsbolag ska dessutom upprätta ett fakturerarmeddelande, så att era samarbetspartner kan beställa e-fakturor från bostadsbolaget. På webbplatsen Finans Finland finns en programvara för upprättande av fakturerarmeddelande.

Låneamortering

Hur kan jag göra en extra låneamortering på bostadsbolagets lån?

Om bostadsbolaget använder digitala tjänster, kan du göra en extra låneamortering i nättjänsten. Du kan göra en extra amortering via Ny betalning. Skriv kreditens nummer i fältet Mottagarens kontonummer.

Om bostadsbolaget inte använder nättjänsten, kan du be om en extra amortering med en elektronisk blankett. Begäran behandlas inom fem bankdagar. En extra amortering förkortar inte lånetiden, men beloppet av de återstående amorteringarna sänks.

För uppdraget debiteras en avgift enligt bankens tariff, om det inte är fråga om en sådan avgiftsfri extra amortering som avses i skuldebrevets speciella villkor.

Be om en extra låneamortering på ditt bostadsbolags lån >