Försäljning av företaget – tips inför företagsförsäljningen

Det lönar sig inleda förberedelserna för en företagsförsäljning i god tid. Läs tipsen om hur du förbereder dig för försäljningen.

Att sälja ett företag är en tidskrävande process, vars förberedelser och genomförande kan ta år i anspråk. 

När du börjar överväga en försäljning av företaget, lönar det sig inte att dra ut på tiden med förberedelserna. Ju tidigare försäljningsförberedelserna inleds, desto snabbare går det att genomföra affären.

1. Försäljningsförberedelser

Försäljningsförberedelserna inleder försäljningen. Det är väsentligt att företaget vid försäljningsögonblicket är i gott skick som helhet eftersom det påverkar försäljningspriset och köparnas intresse. Ett företag är lättare att köpa om affärsverksamheten inte är beroende av den nuvarande företagaren och affärsverksamheten är i gott skick.

Enbart bokslutet berättar inte allt väsentligt om företagets lönsamhet och resultat. Därför lönar det sig före försäljningen att exempelvis ur balansräkningen rensa ut allt sådant som inte hör till företagets kärnverksamhet. Lönsamheten och företagets förmåga att göra resultat intresserar nämligen köparna.

Försäkra dig också om att företagets alla avtal, processer, produkter och ekonomiförvaltning är noggrant dokumenterade och arkiverade. 

Dessutom lönar det sig att göra upp ett presentationsblad av företaget som berättar exempelvis grunddata om företaget, organisationen, marknadsläget, produkterna samt de viktigaste kunderna och leverantörerna. 

2. Hur säljer man företaget?

Ett företag kan säljas antingen genom aktieförsäljning eller genom försäljning av affärsverksamhet. 

Vid aktieförsäljning säljer delägarna de aktier som berättigar till innehav av bolaget till köparen, och aktieägarna får köpesumman. Vid förvärvet får köparen alla rättigheter och skyldigheter som aktierna för med sig såsom skulder och ansvar. 

Vid försäljning av affärsverksamhet säljer bolaget däremot en del av eller hela sin affärsverksamhet till köparen, och köpesumman betalas till det säljande företaget. Ofta får köparen också kund- och avtalsförhållandena vid förvärvet. Skulderna och ansvaren överförs inte, utan stannar kvar hos säljaren. En försäljning av affärsverksamhet påverkar inte heller innehavet av aktier i det säljande företaget.

3. Hur hittar man en köpare?

Det kan ta länge att finna en köpare. Fråga först om närstående och intressenter har något köpintresse. Kontakta exempelvis egna anställda, släktingar, konkurrenter och andra eventuella intressegrupper. De känner ju redan din bransch och ditt företags möjligheter.

Skriv även en annons och publicera den i nätkanaler som är specialiserade på företagsförsäljning. 

Du kan också söka köpare exempelvis via företagsförmedlare och aktörer i den egna trakten, såsom företagarföreningar och NTM-centralen.

4. Bestämning av värdet

Ett sme-företags värde bestäms i praktiken på två sätt: som företagets avkastningsvärde och som företagets substansvärde, dvs. värdet av företagets skuldfria tillgångar.

Företagets avkastningsvärde grundar sig på hur stor vinst företaget under den nya ägarens ledning kommer att ge under de närmaste åren. För att beräkna företagets avkastningsvärde behövs en realistisk resultatprognos till exempel för de följande fem åren.

Substansvärde kallas värdet av företagets skuldfria tillgångar, vilket även anses som företagets minimipris. 

Företagets värde är inte detsamma som köpesumman för företaget när det säljs. Köpesumman är en överenskommelse mellan säljaren och köparen som kan variera på båda sidorna av företagets värde.

5. Försäljningsförhandlingar

När du har hittat aktörer som är intresserade av köp, lönar det sig att inleda preliminära försäljningsförhandlingar. Målet är att få fram de verkliga köparkandidaterna. 

När förhandlingarna har startat är det ofta klokt att göra upp en avsiktsförklaring. I den kan man exempelvis avtala om försäljningstidtabellen och om tystnadsplikt samt fastställa tydligt hur mycket avsiktsförklaringen binder parterna. Förbered dig noggrant för förhandlingarna och var beredd på att köparen kommer med olika förslag och åsikter.

Det lönar sig inte att ingå det slutliga köpeavtalet innan samförstånd nåtts i förhandlingarna och både företagets köpare och säljare är eniga i frågor om avtalet och företagets värdering. 

Experter på företagsaffärer ger hjälp vid försäljning av företag samt upprättande av dokument och avtal.