Våra tjänster efter ett företagsköp

Situationen för ditt företags affärsrörelse förändras efter ett företagsköp. Den nya situationen skapar behov av nya lösningar, oavsett om du är i köprens eller säljarens roll.

Lösningar för ditt företags förändrade behov

Genom OP får du under ett och samma tak övergripande lösningar för ditt företags förändrade behov inom kapitalförvaltning, betalningsrörelse, försäkringar och finansiering.

Kapitalförvaltning

Efter ett företagsköp lönar det sig att se till att kapitalförvaltningstjänsterna motsvarar den nya situationen. Då du i god tid kartlägger olika alternativ och nya möjligheter, säkerställer du att ändringen sker smidigt och lätt. Bland vårt urval får du de lösningar som ditt företag behöver för att på ett lönsamt sätt placera kassaflödet och överskottet.

Betalningsrörelse

Volymen på betalningsrörelsen och kassahanteringens behov ändras ofta i samband med företagsköp. Säkerställ att ditt företag har de lämpligaste lösningarna för den nya situationen, på så sätt optimerar du en effektiv betalningsrörelse också i en förändrad situation. 

OP erbjuder ditt företag för inhemsk och internationell affärsmiljö lämpliga tjänster inom betalningsrörelse och kassahantering.

Försäkringar

Då verksamheten i ditt företag förändras är det viktigt att du kartlägger skaderiskerna på nytt och upprättar en riskhanteringsplan. Ett tillräckligt försäkringsskydd bidrar till att ditt företag fungerar störningsfritt och säkert. Kom ihåg att försäkra dina anställda med lagstadgade försäkringar. 

Vi rekommenderar att du bekantar dig också med OP:s andra försäkringar för företagare och anställda, eftersom de är ett bra sätt att engagera och motivera de anställda.

Finansiering

En förändrad affärsrörelse ställer också ofta krav på nya finansieringslösningar. Genom OP får du de finansieringslösningar som passar dina behov bäst oavsett storleken på ditt företag. För större företags omfattande finansieringsbehov rekommenderar vi våra penning- och kapitalinstrument samt syndikerade krediter.