Yritysmuodot vertailussa - valitse paras yhtiömuoto yrityksellesi

Företagsformer i jämförelse – Hur välja den lämpligaste företagsformen för företaget?

Att välja en lämplig företagsform är ett av de viktigaste besluten när man bildar ett företag.

Det lönar sig att fundera på valet med beaktande av den egna affärsidén: på vilket sätt stödjer olika företagsformer affärsidén. I ett nötskal är en firma ett bra val för företagare som säljer sitt kunnande. Ett aktiebolag lämpar sig bäst för företag som eftersträvar tillväxt. Att bli egenanställd är åter det enklaste sättet att starta en ny karriär som företagare. 

1. OP Lättföretagare

I OP Lättföretagare har man gjort det så enkelt som möjligt att bilda ett företag. Olika rutiner, såsom bokföring, fakturering och många skattefrågor sköts direkt i tjänsten OP Lättföretagare.

Egenanställning lämpar sig för företagande på deltid och heltid. Mest nytta av tjänsten och de skattelättnader den medför har företagare som säljer sitt kunnande.

Vad ingår i tjänsten OP Lättföretagare?

 • Du kan bilda ett företag avgiftsfritt (eget FO-nummer)
 • Faktureringstjänst
 • Automatisk bokföring
 • En digital bokföringsbyrå för firman (inkl. skattedeklarationer och skattebetalningar)
 • Inga fasta kostnader

Den enda kostnaden för egenanställning är en serviceavgift på 5 procent för fakturor som kunderna betalat. Om omsättningen under ett kalenderår överstiger 30 000 euro är resten av året avgiftsfritt. Tjänsten lämpar sig för nya och existerande firmaföretagare, oberoende av bankrelation. Genom tjänsten är det möjligt att beställa en FöPL-försäkring och frivilliga försäkringar. 

Också en egenanställd är en riktig företagare

 • Du kan dra av kostnaderna i anslutning till din affärsrörelse i beskattningen, såsom dator eller telefon. 
 • Du behöver inte betala arbetsgivaravgift för din fakturering. 
 • Du drar nytta av lättnaden vid den nedre gränsen för moms. 
 • Du får 5 procent av dina inkomster skattefritt tack vare företagaravdraget.

Vill du bli egenanställd? Läs mer och bli OP Lättföretagare

2. Firma

Den näst populäraste företagsformen i Finland efter aktiebolag är firmaföretagande (firma). Firmaföretagare kallas också för enskild näringsidkare. En firma lämpar sig i synnerhet för små företag i servicebranschen som säljer sitt kunnande, till exempel frisersalonger.

En firma lämpar sig för:

 • Företag som vill sälja sitt kunnande.
 • Småskaliga företag som inte riktar in sig på någon större tillväxt.
För- och nackdelar med en firma

+

-

Lite byråkrati. Företagets inkomster är direkt företagarens egen inkomst. En företagare är ansvarig för affärsrörelsen med alla sina tillgångar.
Enkel bokföring. Det kan vara svårt att uppskatta inkomstskatterna på förhand.
Det är ganska enkelt att avsluta en firma.  


Läs mer om företagande med firma

Öppna företagskonto på nätet

3. Aktiebolag

Den populäraste företagsformen i Finland är aktiebolag (ab). I ett aktiebolag skiljs företagets och företagarens ekonomi åt från varandra. I ett aktiebolag överförs det ekonomiska ansvaret från företagaren till företaget. Företagaren ansvarar för sin företagsrörelse endast med det kapital som han eller hon använt för aktier. 

Aktiebolagsformen lämpar sig därför bra för riskfyllda branscher. I ett aktiebolag betalar företagaren lön åt sig själv och den beskattas som förvärvsinkomst.

Man kan bilda ett aktiebolag ensam, men enligt lagen behövs det minst en ersättare i styrelsen. Det är inte lika lätt att lägga ner ett aktiebolag som till exempel en firma. Det kan upplösas om företaget delas eller fusioneras med ett annat företag. Även likvidations- och konkursförfarande är sätt att avsluta ett bolag.

Ett aktiebolag lämpar sig för:

 • Riskfyllda branscher.
 • För företag med flera grundare eller anställda.
 • För företag som strävar efter tillväxt och som har ett större finansieringsbehov.

För- och nackdelar med ett aktiebolag

+

-

Ett skattemässigt förnuftigt alternativ till tillväxtföretag. Mer byråkrati: styrelseverksamhet, dubbel bokföring.
En företagsform som väcker förtroende. Det är besvärligt att avsluta verksamheten.


Läs mer om företagande i form av aktiebolag

4. Andra möjliga företagsformer

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag eller öppet bolag kräver ett starkt ömsesidigt förtroende mellan grundarna. Bolagsformerna kan lämpa sig till exempel för att bilda ett litet familjeföretag. I kommanditbolag behövs minst två bolagsmän av vilka endast den ena är ansvarig och den andra en så kallad tyst bolagsman. 

Av den tysta bolagsmannen krävs endast en finansiell insats. Ett kommanditbolag lämpar sig i synnerhet för situationer där till exempel maken/makan tas med i egenföretagandet.

Öppet bolag

Ett öppet bolag ligger mycket nära ett kommanditbolag, men det har minst två ansvariga bolagsmän som båda har rätt att självständigt uträtta ärenden åt bolaget. 

Vardera svarar också solidariskt för bolagets förbindelser, såsom lån. I ett öppet bolag är riskerna större, eftersom man svarar för rörelsen med sin personliga egendom.

Andelslag

Ett andelslag är en företagsform inom vilken experter från olika branscher lättare kan erbjuda sina tjänster. Syftet med ett andelslag är att stödja medlemmarnas ekonomi och näringsverksamhet. Ett andelslag kan också ha ett annat syfte, ifall om detta fastställts annorlunda i andelslagets stadgar.

Ett andelslag har inte något fast startkapital, utan andelskapitalet varierar enligt andelslagets medlemmar. Andelslagsmodellen påminner om ett aktiebolag.

Dess medlemmar är inte personligt ansvariga för andelslagets förpliktelser utan svarar till exempel för lån endast enligt det andelskapital som de har placerat.