Maatilan vakuuttaminen kuva

Gårdens försäkringar

Trygga dig själv, din gård och din ekonomi. Hos OP får du omfattande försäkringar och sakkunnigt stöd för att försäkra din lantbruksverksamhet.

Riskerna på en lantgård vilar på lantbruksföretagarens axlar. Det är viktigt att fundera på vilka följder olika skador kan ha för lantbruksproduktionen och gårdens ekonomi. Och vilka skador är så obetydliga att man klarar av dem med egna krafter?

Man glömmer ofta bort det absolut viktigaste: odlaren själv. Odlaren måste ta väl hand om sitt välbefinnande, sitt humör och sin hälsa. Är det allra värdefullaste på din gård försäkrat?

” ”
Försäkringar för lantbruksproduktion