Pankkirahoitus

Finansiering av en generationsväxling

Trots att övertagaren känner till verksamheten från grunden, krävs experthjälp för praktiska frågor om generationsväxling och finansiering av gårdens verksamhet. Vi är din partner i många frågor som gäller den fortsatta verksamheten på gården.

Startstöd för unga jordbrukare

Den unga jordbrukaren kan för att fortsätta med gårdens verksamhet utnyttja inte endast den äldre generationens kunskaper utan också ett startstöd för unga jordbrukare. Om du är yngre än 41 år, lönar det sig att reda ut dina möjligheter att söka stöd genom att läsa vår Generationsväxlingsguide.

Tjänstepaketet för generationsväxlingar

En generationsväxling är en process som tar flera år, och som kulminerar då gården övergår i den yngre generationens namn. För att du ska kunna koncentrera dig på att ta över gårdens verksamhet, har vi samlat de viktigaste finansieringstjänsterna såväl för att köpa lantgårdar som för att inleda företagsverksamhet till tjänstepaket för generationsväxlingar. Paketet innehåller bland annat återbetalningsskydd för kredit samt en avgiftsfri Räntekorridorskredit som skyddar ditt företag mot en uppgång i räntorna.

Finansiering av gårdens inköp

Efter en generationsväxling följer ofta en energisk utveckling av gården. Då den gamla utrustningen byts ut   till en ny skördetröska, traktor och mjölkningsrobot, kan du välja mellan olika finansieringslösningar, till exempel ett banklån, avbetalning eller leasing. Med vår assistans hittar du den lösning som passar dig bäst.

Kapitalförvaltningstjänster för lantgårdar

Ekonomisk stabilitet ger stöd för att fortsätta och att utveckla gårdens verksamhet. Det lönar sig att placera gårdens avkastning så att kapitalet växer, så att du kan säkerställa gårdens livsduglighet från ett årtionde till ett annat. Du kan vända dig till OPs experter i alla frågor som gäller placering och kapitalförvaltning.