Varallisuudenhoitopalvelut maatalousyrittäjälle

Överlåtarens utkomst

Då du överlåter gården, börjar ett nytt livsskede för dig. Det kan till exempel handla om att hitta en bostad som bättre passar ditt liv efter lantbruket. Penningaffärerna kan också ge upphov till frågor: Hur lönar det sig att placera pengarna från försäljningen av gården? Och pensionsalternativen?

Boende

Då nycklarna till gården överlåts till den yngre generationen, kan det innebära inte endast en förändring utan också en flytt till ett nytt hem. Vi hjälper dig att finna såväl en ägarbostad som en hyresbostad samt med andra praktiska frågor.

Sparande och placering

Då arbetet är utfört, är det dags att njuta av friheten, till exempel genom att resa eller börja med någon hobby. Avkastningen från försäljningen av gården kan ge ekonomisk trygghet för en lång tid. OP hjälper dig att hitta det bästa alternativet för att placera pengar.

Pensionsalternativ

Överlåtarens pensionsalternativ består närmast av partiell förtida ålderspension. En lantbruksföretagare som har fyllt 61 år kan ansöka om 25 % eller 50 % av sin pension redan i det här skedet. Närmare information ger LPA:s ombud.