Isäntä, emäntä ja tabletti

Generationsväxling på gården – hur ska jag gå vidare?

Det viktigaste vid förberedelserna för generationsväxling är antagligen beslutsfattandet. Det lantbrukarpar som överlåter verksamheten behöver få vänja sig vid att sluta med lantbruket och de som fortsätter behöver vara färdiga för att bära ansvaret för gården.

Planeringen är en mycket omfattande helhet som lätt gör en förbryllad. Det är lättare att fundera på en generationsväxling genom att dela upp den i mindre delar till exempel så här:
 
  • hur ska överlåtarnas uppehälle ordnas
  • hur ska överlåtarnas och övertagarnas boende ordnas
  • hur ska övertagarnas finansiering ordnas
  • vilka är skattepåföljderna
  • hur ska köpebrevet och villkoren för det formuleras
För varje delområde finns egna experter. Anlita dem utan att tveka.
 
I andelsbanken får du hjälp inom alla delområden och enligt behov kontakter till andra experter. Andelsbanken har också heltäckande tjänster för både övertagaren och överlåtaren.