Isäntä ja talikko

Kapitalförvaltningstjänster för lantbruksföretagare

OP har ett brett utbud av goda placeringsobjekt för de av lantgårdens tillgångar som inte genast behövs för verksamheten eller investeringarna på gården.

Vi har objekt för såväl kortfristiga som långsiktiga placeringar. I synnerhet i slutet av året kan det ha samlats medel att placera då betalningar kommit in för produktionen och stöd betalts ut. Virkeshandeln kan också ge intäkter som man kan sätta åt sidan för en längre tid i lämpliga placeringsobjekt.

Du kan låta bankens OP-placeringstjänst eller OP-Private-kapitalförvaltningstjänst sköta dina placeringar.

Med hjälp av OP-Fastighetscentralerna hittar du fastighetsplaceringsobjekt: placeringsbostäder och skogslägenheter.
I synnerhet lönar det sig att utföra skogsvårdsarbeten och avverkningar i rätt tid så att skogen behåller sin livskraft. Avkastningen på skogskapitalet försämras då trädbeståndet blir gammalt. Om du har ekonomiska mål med ditt skogsinnehav, lönar det sig att förnya åldrande skog, trots att du inte har ett penningbehov just nu.