Sujuvuutta rahaliikenteen hallintaan

Smidig hantering av penningrörelsen

Du får mångsidiga betalningsrörelsetjänster både för gårdens och din familjs behov.

Det lönar sig att hålla isär gårdens och familjens penningrörelse, och lantbruksföretagarens betalningsrörelsetjänster hjälper dig med det. De består av:

  • Ett brukskonto för privata bankärenden
  • Ett företagskonto för gårdens penningrörelse
  • OP-nättjänsten
  • OP-mobilen
  • Nätkontoutdrag för det privata kontot och företagskontot

Företagskonto

Kostnaderna för lantbrukets penningrörelse är avdragsgilla i beskattningen. Gårdens eget betalningsrörelsekonto underlättar uppföljningen av gårdens ekonomi samt bokföring och deklaration.

Den kreditfunktion som kan anslutas till kontot ger dig en fortlöpande betalningsmån för att jämna ut variationerna i inkomsterna och utgifterna samt för att balansera gårdens övriga likviditet. Då har du alltid en färdig limit så att du kan göra anskaffningar vid rätt tidpunkt, driva igenom byggprojekt eller vara beredd på oväntade utgifter.

Limiten på kontot med kredit beror på gårdens omsättning, produktionsinriktning och gårdsvisa faktorer. Det är också möjligt att förse kontot med räntetrappor som ger allt högre ränta ju större saldot är på företagskontot.

OP-nättjänsten

Med OP-nättjänsten kan du betala både gårdens och privathushållets fakturor. Du kan också använda vår banks elektroniska experttjänster för jordbruk, skog, sparande och placering samt för övriga banktjänster.

Dina kontoutdrag arkiveras enkelt i elektronisk form och du kan skriva ut dem när du behöver dem.

Med e-fakturatjänsten får du dina fakturor direkt till din nättjänst.  Du kan också sända e-fakturor med tjänsten. Samtidigt får du tillgång till ett kund-, produkt- och fakturaregister. E-fakturor kan vid behov sändas till fakturamottagaren också som en pappersfaktura.

OP-Visa Business Card

Till företagskontot kan du ansluta ett bekvämt och förmånligt betalkort. Med kortet kan du sköta gårdens dagliga anskaffningar och kontantbetalningar. Med kortet undviker du småfaktureringstillägg och drar nytta av kassarabatter då inköpen genast betalas med kortet.

Du får betalningsrörelsepaketet i närmaste Andelsbank.