Maanviljelijä antaa tilan tietoja Maatilan talousanalyysia varten.

OP:s ekonomiska analys av lantbruk

OP:s avgiftsfria ekonomiska analys av lantbruket hjälper dig att planera och följa upp gårdens ekonomi.

Som lantbrukskund hos oss ska du varje år fylla i uppgifterna för OP:s ekonomiska analys av lantbruk. Ge uppgifterna behändigt i tjänsten op.fi.

I den ekonomiska analysen får du nyttig information som du kan använda för uppföljning av gårdens ekonomi och planering av dess framtid. Den ekonomiska analysen summerar alla centrala ekonomiska indikatorer och jämför dem med andra gårdar med samma huvudproduktionsinriktning.

Så här fyller du i OP:s ekonomiska analys av lantbruk

Vi tar fram en ekonomisk analys för din gård utifrån lantbrukets skattedeklarationer och tilläggsupplysningar. Vänligen fyll i uppgifterna för 2020 i tjänsten op.fi och skicka skattedeklarationsblanketterna som bilagor i pdf-format; MinSkatt-blanketter går också bra:

  • Skattedeklaration 2 för jordbruk eller 2Y för jordbrukssammanslutning (obligatorisk)
  • Skattedeklaration 2C för skogsbruk
  • Skattedeklaration 5 för näringsverksamhet

Gör så här för att lämna in uppgifterna:

  • Logga in i tjänsten op.fi med dina personliga nättjänstkoder.​
  • Följa sökvägen Lån > Visa mera > Övriga låneärenden > OP:s ekonomiska analys av lantbruk.
  • Fyll i uppgifterna med mottagarens uppgifter i det här brevet.
I den ekonomiska analysen får du nyttig information som du kan använda för uppföljning av gårdens ekonomi.

Genom att omsorgsfullt fylla i de uppgifter som behövs försäkrar du dig om att OP:s ekonomiska analys av lantbruket görs korrekt och så heltäckande som möjligt. Vi tar kontakt med dig när analysen är klar.

Vid behov får du mer information och hjälp av vår telefontjänst 0100 05151 > val 1 > val 5 nättjänster och e-fakturor. Också vi på din egen andelsbank hjälper dig.