Investointien rahoitustuki kuva

Investeringsstöd för gårdsbruk

Med investeringsstödet för gårdsbruk är det möjligt att bevilja understöd och räntestöd för finansieringen av de viktigaste investeringarna hos ett lantbruksföretag.

Föreskrifterna om övergångstiden för investeringsstödet och startstödet för gårdsbruk gäller fram till slutet av år 2022. Den nya programperioden träder i kraft från början av år 2023. För närvarande gäller således villkoren för den gamla programperioden, men inom ramen för den nya programperiodens budget.

OP har samlat uppgifterna om investeringsstöd och startstöd till en omfattande finansieringsguide.