Yrittäjän toimitilat

Lokaliteter

Genom oss hittar du de lämpligaste lokaliteterna för ditt företags behov.

Rymliga, trivsamma och moderna lokaliteter är viktiga med tanke på de anställdas trivsel och produktivitet. OP hyr ut lokaliteter som är avsedda för företag med olika behov intill goda trafikförbindelser. Vi vill säkerställa att ditt företag får tillgång till de bästa möjliga lokalerna.

Genom oss hittar du lätt exempelvis affärs-, kontors- eller butikslokaler samt lager- och produktionslokaliteter, utan att glömma parkeringsplatser för anställda och kunder. Om du inte hittar sådana lokaler som uppfyller dina behov, bygger vi sådana tillsammans med ditt företag. Vid behov deltar vi i byggandet från första början och säkerställer att ditt företag får lokaler som är skräddarsydda för sitt syfte.

Våra avtalsförhandlare hjälper dig att hitta en lokalitet och med andra hyresärenden. Kontaktinformation finns bakom vidstående länk.

Servicen erbjuds av OP Kiinteistösijoitus Oy.