Lähikuva avaimesta ja talon muotoisesta avaimenperästä.

Ett växande företag ligger i allas intresse

Ett företag som satsar på tillväxt och utveckling är viktigt för hela Finland. Vi på OP vill stöda ditt företags verksamhet i alla utvecklingsskeden.

Företag som modigt investerar och utvidgar sin verksamhet sysselsätter finländare nu och i framtiden. Företag som går framåt och utvecklas har en positiv inverkan på exportsiffrorna och på samhällets välfärd.   

Vi vill vara en pålitlig partner för företagen i deras tillväxt. Som Finlands ledande finansgrupp kan vi erbjuda lösningar som på lång sikt stöder ditt företag.  

Stöd för tillväxten med mångsidiga finanstjänster

En företagare är van vid att göra allt själv, men det lönar sig inte alltid. Bra samarbetsparter och nätverk är värdefulla för företagare. Vi på OP kan tillsammans med dig ta reda på var du får intäkter och hur du tryggar kassaflödet också om du råkar ut för en resultatsvacka under tillväxtskedet. Vi hjälper dig att kartlägga och täcka riskerna både i anslutning till affärsrörelsen och skador samt att engagera nyckelpersonerna i ditt företag.

Och naturligtvis finns vi till hands då du behöver finansiering och då du bedömer olika finansieringsalternativ.  Vare sig det gäller nya kontor eller maskiner, företagsköp eller generationsväxlingar, kartlägger vi tillsammans olika möjligheter och risker med fokus på det bästa för din affärsrörelse.

Vi har ett utmärkt samarbetsnätverk både i Finland, men också internationellt. Ditt företag kan via oss dra nytta av lokal expertis oberoende av var det verkar. Vi erbjuder ditt företag lämpliga lösningar för betalningsrörelse, riskhantering och ökad konkurrenskraft både på den inhemska och internationella marknaden.